prekryti
  1. Domů
  2. Kontakt
  3. Pro média
  4. TZ Oceněná díla Zelená střecha roku 2018

Tisková zpráva Zelená střecha roku 2018 [Word]

Kontakt, fotografie oceněných děl na vyžádání: Ing. Jana Šimečková, ředitelka SZÚZ
Tel.: +420 777 581 544, e-mail: simeckova@szuz.cz
 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.