prekryti
  1. Domů
  2. Akce
  3. Projekty
  4. 2020
Zelené střechy - vize pro budoucnost
Zelené střechy šance pro Prahu
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.