Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti

Byla vydána technická norma pro zelené střechy

V únoru 2024 bylo s účinností od března 2024 vydáno rozšíření normy ČSN 73 1901 (Navrhování střech) týkající se specificky zelených (vegetačních) střech. Norma Navrhování střech - Část 4: Vegetační střechy obsahuje specifické zásady pro navrhování vegetačních střech, popisuje jednotlivé vrstvy vegetačního souvrství a jejich vlastnosti v souvislostech, různé způsoby a formy ozelenění a nezbytné podmínky pro úspěšný růst a vývoj návrhové vegetace na vegetačních střechách. Obsahuje zásady řešení dalších konstrukčních vrstev a konstrukcí vegetačních střech umožňující návrhové užívání střechy i jiným způsobem než pro zachycování a odvádění vody, sněhu a ledu.
Tato část ČSN 73 1901 obsahuje tři informativní přílohy, které se týkají vegetace, návrhu drenážní vrstvy a údržby vegetace.
Za odbornou sekci Zelené střechy při SZÚZ se na přípravě normy podílela dlouholetá předsedkyně naší sekce a spoluautorka Standardů pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech, Ing. Jitka Dostalová. 
Norma vznikla adaptací publikace Standardy pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech vydanou SZÚZ v roce 2019 a ještě více ukotvuje zelené střechy ve stavařském oboru. Norma dává stavebníkům možnost odkazovat se na obecně uznávané vlastnosti materiálů a postupy při realizaci zelených střech a nabízí ještě více možností vyžadovat od dodavatelů kvalitu provedení. 
Naše asociace uvedení této normy kvituje a věří, že do budoucna povede k zajištění kvalitních a dlouhodobě funkčních realizací zelených střech se všemi jejich přínosy. Zelené střechy se díky svým přínosům pro budovy i okolí stávají stále více nepostradatelné pro budoucí výstavbu. 

Odkaz pro stažení normy např. zde: 
https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-73-1901-4-731901-250929.html
 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.