Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti

Dotace na zelené střechy

Město Hodonín přijalo „Program přidělování dotací na podporu vytváření zelených střech a využití srážkové vody na období let 2021-2025“ jehož účelem je podpora a motivace v oblasti šetrné trvale udržitelné výstavby s nízkou uhlíkovou stopou a významným retenčním prvkem ve formě vegetačních konstrukcí. Celkový objem alokovaných prostředků na dané období je 1 000 000 Kč. 

Cílem programu z pohledu poskytovatele je primárně řešení pasivních retenčních opatření u stávajících i nově budovaných objektů, které mají za cíl eliminovat škody způsobené bleskovými povodněmi, a snížení množství polétavého prachu.

Důvody 
Hlavním důvodem je řešení hospodaření se srážkovou vodou v městě Hodonín a zlepšení mikroklimatu. „Výhodou zelené střechy je její pasivní provoz. Po realizaci už dále nedochází ke spotřebě provozních energií, a přitom střecha vykonává všechny funkce. Právě tato pasivní funkce je klíčovým parametrem pro zdůvodnění rozšiřování instalací zelených střech ve městech. Pro většinu uvedených problémů existuje i řada jiných technologických řešení, která ale pro svůj provoz vyžaduje spotřebovávání dalších zdrojů zejména pak elektrické energie (Město Hodonín, 2021).“

Maximální výše dotace 
Maximální výše dotace v jednotlivém případě (na jednu žádost – projekt) může činit 100 000 Kč a zároveň maximálně 1 100 Kč na m2 střechy.

Okruh způsobilých žadatelů 
Žádosti o dotaci mohou podávat pouze vlastníci nemovitostí v katastrálním území města Hodonína, a to jak fyzické osoby, tak také právnické osoby. 


Tabulka 4: Dotace na podporu zelených střech v Hodoníně (Město Hodonín, 2021). 

Základní dotace Intenzivní zelená střecha  Extenzivní zelená střecha Rozchodníkový koberec

Sazenice a řízky rozchodníků

500 +500 +100 +500 +200
Celkem 1000 Kč   1100 Kč 800 Kč

 
Více informací  https://www.hodonin.eu/dotacni-program-na-podporu-zelenych-strech-a-vyuziti-srazkovych-vod-na-obdobi-2021-2025/d-1112850
 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.