Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti

Dotace na zelené střechy

Cílem této Výzvy je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné 
vody z povrchových a podzemních zdrojů. Město Hodonín se rozhodlo podpořit snahu občanů, kteří projevili aktivitu v této oblasti a stali se úspěšnými žadateli o poskytnutí 
podpory čerpáním dotace z Fondu. Tímto chce město motivovat také další subjekty s působností na území města.

Dotační program na podporu zelených střech a využití srážkových vod na období 2021 - 2025

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.