Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O STANDARDY

Standardy si můžete stáhnout zdarma v pdf. formátu po vyplnění tohoto minidotazníku, který nám slouží ke zjištění, kdo projevuje o danou problematiku zájem. Děkujeme.
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.