Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti

Dotace na zelené střechy pro podniky

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR spolu s Agenturou pro podnikání a inovace představilo dotační možnosti z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) a Národního plánu obnovy (NPO) zaměřené mimo jiné na Úspory energií v podnicích. 


Podpora zelených střech je obsažena v aktivitě 2. 7. 2. 2 – Úspora vody v průmyslu. Mezi podporované aktivity patří mimo jiné Revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na změnu klimatu, například výsadbou funkční vegetace a zřizováním tzv. vegetačních střech.    
Plánované datum vyhlášení výzvy 1 Q 2022 (leden)

OP TAK, Aktivita 2.7.2.2 - Úspora vody v průmyslu 
Strategický cíl: 5.1 - Podpora přizpůsobení se změně klimatu – úspora vody v průmyslu
Hlavní cílová skupina: Podnikatelské subjekty (MSP + VP)
Alokace: 48 499 610 € (cca 1,25 mld. Kč) 
Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy

Národní plán obnovy
Hlavní cílová skupina: Podnikatelské subjekty (MSP + VP)
Alokace: 1 000 000 000,- Kč
Cílové území: Území České republiky, včetně území hl. m. Prahy

Více na Národní plán obnovy | MPO
https://www.planobnovycr.cz
https://www.dotace-optak.cz

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.