Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti

Výsledky Zelená střecha roku 2023

Zpráva ke stažení zde  WORD

Ostrava, 14. září 2023


Soutěž Zelená střecha roku mapuje již deset let situaci na trhu zelených střech v České republice. Patnáct objektů přihlášených do letošního ročníku soutěže navštívili členové odborné poroty v polovině června. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 14. září 2023 ve Velkém Světě Techniky v Ostravě-Vítkovicích u příležitosti mezinárodní konference Zeleň na budovách jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu.Porotci se při hodnocení zaměřili na celkový záměr i kvalitu architektonického provedení a technických řešení, udržitelnost projektu, ale i aktuální stav zelené střechy.
Vítězem soutěže se stala zelená střecha v pražské zoologické zahradě, která ukazuje jednu z cest, jak začlenit moderní budovy do krajiny. Na úpatí vršku se středověkou usedlosti Sklenářka byl před třemi lety postaven obří pavilon goril, jenž svým oblým organickým tvarem a vegetací na střeše dokonale splynul s okolními loukami.  
Stříbrná medaile putuje do Brna za vstupní objekt koupaliště Biotop Brno-jih, jehož  zelenou střechu tvoří tři odlišné části. Účelem projektu i realizace bylo dodržet architektonický tvar vlny a zároveň využít potenciál střechy k založení druhově rozmanité luční vegetace.
Třetí místo získala zelená střecha Vinařství Gurdau, při jehož vzniku byly kladeny obzvláštní nároky na architektonické a krajinářské začlenění stavby do volné krajiny. Střecha obloukové stavby je extenzivní a polointenzivní, okolí stavby bylo doplněno keři a vzrostlými stromy, často prorůstajícími „proděravělou“ střechou. 
Vzhledem k tomu, že letošní ročník se vyznačoval velkým zastoupením škol, rozhodli se porotci tuto kategorii vyčlenit a hodnotit školská zařízení zvlášť. První místo v této kategorii získala Základní škola ve Zdiměřicích, která se pyšní sloganem „škola 21. století – pod zelenou střechou“. Vegetace pokrývá střechy veškerých objektů školy včetně dvou tělocvičen a zaujímá plochu středně velkého fotbalového hřiště. Její převládající funkcí je zadržování dešťové vody, ochlazování budovy a zlepšování mikroklimatu. Toto dílo také získalo s nejvíce hlasy Cenu veřejnosti.
Druhé místo si odnáší edukační střešní terasa Střední odborné školy Jarov, která je koncipována pro výuku nejen zahradnických oborů, ale i stavebních. Je rozvržena na dílce v podobě včelích pláství, kdy v každé buňce je jiná skladba vegetace s využitím různých materiálů a substrátů pro střešní zahrady.
Třetí místo ocenilo zelenou střechu nového pavilónu základní školy v Židlochovicích. Na jeho ploché střeše, stejně jako na střeše zrekonstruované jídelny byly založeny extenzivní a polointenzivní zelené střechy. Mají funkci jednak estetickou, protože jsou viditelné z oken školy, ale také ekologickou a vzdělávací. V kategorii rodinná zelená střecha si ocenění odnáší zelená střecha na obytném altánu v zahradě, který je citlivě zasazen téměř do koruny stávajícího stromu. Stavba slouží k rekreaci obyvatel přilehlého rodinného domu.

Bližší informace: 
Svaz zakládání a údržby zeleně, odborná Sekce Zelené střechy – vyhlašovatel soutěže,  info@szuz.cz
Ing. Jana Šimečková, ředitelka SZÚZ, Tel.: +420 777 581 544, e-mail: simeckova@szuz.cz
Fotografie z webu www.zelenastrecharoku.cz poskytne Michaela Brázdova, mail: brazdova@szuz.cz, mobil: +420 725 745 421/ www.zelenestrechy.info, Sledujte nás na Facebooku

Výsledky soutěže 


1.    místo / Zoo Praha – Rezervace Dja, pavilon goril
Investor: Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Zhotovitel: GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o.
Autoři projektu: ABM architekti, Ing. Eduard Chvosta, Ing. Maxim Turba
Další zhotovitelé: STRABAG a.s. (generální dodavatel), Ing. František Kolářský – závlahové systémy
Zelená střecha pavilonu goril – cesta moderních budov k začlenění do krajiny
Trojská kotlina na severu Prahy poskytuje dramatickou podívanou vymodelovanou ze skal tisíci let vytrvalé práce proudu Vltavy. Díky své členité přírodní kráse přitahovala pozornost našich předků toužících přenést přírodu dalekých krajů i do srdce střední Evropy. Tak vznikla na rozsáhlých plochách skal, roklí, náhorních plošin, lesů i stepí botanická a zoologická zahrada. Na úpatí vršku se středověkou usedlosti Sklenářka byl před třemi lety postaven obří pavilon goril, jenž svým oblým organickým tvarem toužil nenarušit dílo největšího krajinářského architekta – přírody. Mohla by ale monumentální architektura stavby splynout s okolními loukami bez nástrojů zahradníka?! Jak vhod a nenahraditelně posloužila technologie zelených střech…

2. místo / Vstupní objekt koupaliště Biotop Brno-jih 
Zhotovitel: GreenVille service s.r.o.
Další zhotovitelé: KOMFORT a.s. (generální dodavatel rekonstrukce)
Autoři projektu: P.P. Architects s.r.o.
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-jih
Místo realizace: K Lávce 749/13, Brno – Horní Heršpice
Výměra: 557 m2 / Rok založení: 2022

Areál přírodního koupaliště o celkové ploše přes 20 000 m2 se nachází na klidném místě u řeky Svratky. Zázemí v areálu poskytuje budova s občerstvením s vlastní zahrádkou, jejíž zelenou střechu tvoří tři odlišné části. Účelem projektu i realizace bylo dodržet architektonický tvar vlny a zároveň využít potenciál střechy k založení druhově rozmanité luční vegetace. Šikmá střecha na východní části budovy (střecha  1) zaujímá rozlohu 99 m² a je na ní použita skladba pro šikmé zelené střechy včetně zádržného systému. Výška substrátu je 80 mm a vegetaci tvoří rozchodníkové koberce.

3.    místo /Zelená střecha Vinařství Gurdau
Zhotovitel: Zahrady Zapletal s.r.o.
Další zhotovitelé: Navláčil stavební firma, s.r.o. (generální dodavatel stavby)
Autoři projektu: Ing. arch. Aleš Fiala, Ing. Zdeněk Sendler, Ing. Markéta Jurečková
Investor: Vinařství Gurdau s.r.o.
Výměra: 900 m2 / Rok založení: 2021

Vinařství Gurdau bylo založeno v roce 2012 na „zelené louce“ a v tomtéž roce byly vysazeny první vinice ve svazích nad obcí Kurdějov. O stavbě vlastního vinařského domu se začalo uvažovat v roce 2016. Umístění vinařství v centru vinic je logisticky a provozně nejefektivnější řešení, v České republice však ne zcela obvyklé, kladoucí obzvláštní nároky na architektonické a krajinářské začlenění stavby do volné krajiny. Velká péče byla věnovaná zakomponování  stavby do terénu a její návaznosti na zeleň kulturní i přírodní. Vlastní střecha oblouku je řešena jako zelená extenzivní, okolí stavby bylo doplněno keři a vzrostlými stromy, často prorůstajícími „proděravělou“ střechou, jejichž efekt ve prospěch krajiny a domu se projeví teprve časem.

Kategorie školská zařízení
1.    místo / Základní škola Zdiměřice

Zhotovitel: Azeleň s.r.o.
Další zhotovitelé: PKS stavby a.s.
Autoři projektu: HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. – Ing. arch. Josef Pálka (generální projektant), Ing. Jana Vrbasová (zeleň)
Investor: Město Jesenice
Místo realizace: Hrnčířská 500, Praha – Jesenice II., Zdiměřice
Výměra: 6 500 m2 / Rok založení: 2021

Škola 21. století – pod zelenou střechou
Nová budova školy v Jesenici vede žáky k uvědomění si, že člověk je nedílnou a aktivní součástí přírodního systému. Jednotlivé objekty areálu jsou rozvrženy do čtyř vzájemně propojených celků – část učeben, vedení školy a vstupní hala, stravování a tělovýchova. Škola dosahuje vysokého energetického standardu. Vytápění je zajištěno kaskádou tepelných čerpadel vzduch/voda, bivalentním zdrojem tepla je soustava kondenzačních plynových kotlů. Výměna vzduchu je kompletně zajištěna systémem rovnotlakého řízení větrání s rekuperací tepla. V odpočinkových prostorách jsou osazeny květinové stěny s automatickým zaléváním, výrazným prvkem je atrium.

2.    místo / Střední odborná škola Jarov – edukační střešní zahrada
Zhotovitel: Gabriel s.r.o.
Další zhotovitelé: SOŠ Jarov
Autorka projektu: Ing. Jitka Gabrielová, Ing. Aneta Hradecká
Investor: Střední odborná škola Jarov
Výměra: 100 m2 / Rok založení: 2021
Střešní zahrada střední odborné školy navazuje na internetovou kavárnu a domov mládeže, ze kterých je možné na terasu vstoupit, a proto terasa slouží jako pobytová a relaxační. Hlavním důvodem založení vegetační střechy však byla výuka.   Plocha je koncipována jako edukační pro výuku nejen zahradnických oborů, ale i stavebních – například truhlářů a instalatérů.  Proto je rozvržena na mnoho dílců v podobě včelích pláství, kdy v každé buňce je jiná skladba vegetace na vegetačních souvrstvích založených s využitím různých materiálů a substrátů pro střešní zahrady.

3.    místo / Základní škola Židlochovice
Zhotovitel: Zahrady Zapletal s.r.o.
Další zhotovitelé: PORR a.s. – generální dodavatel 
Autorka projektu: Ing. Jitka Vágnerová
Investor: Město Židlochovice
Výměra: 832 m2 + 830 m2/ Rok založení: 2020 
V novém pavilónu základní školy v Židlochovicích otevřeném v roce 2020 se nachází devět odborných učeben zaměřených na vzdělávání přírodních předmětů. Na jeho ploché střeše, stejně jako na střeše zrekonstruované jídelny byly založeny extenzivní a polointenzivní zelené střechy. Mají funkci jednak estetickou, protože jsou viditelné z oken školy, ale také ekologickou a vzdělávací.

1.    místo
Kategorie Rodinná zelená střecha
Zelená střecha na obytném altánu

Zhotovitel: HT IZOL s.r.o.
Autor projektu: Ing. Ferdinand Leffler, Atelier Flera
Výměra: 130 m2
Rok založení: 2021

Samostatně stojící altán v zahradě je citlivě zasazen téměř do koruny stávajícího stromu. Stavba slouží k rekreaci obyvatel přilehlého rodinného domu a v její části je umístěn jeden z nejmenších komerčních pivovarů v České republice. Majiteli a sládkovi Tomáši Křížkovi se splnil sen mít na zahradě pivovar. K altánu je vybudované schodiště na zelenou střechu, jejíž funkce je pohledová, estetická a funguje také jako odpočinková zóna. 
 

 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.