Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti

Standardy

STANDARDY

Dokument Vegetační souvrství zelených střech — STANDARDY PRO NAVRHOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A ÚDRŽBU představoval v roce 2016 první ucelený standardizující dokument pro zelené střechy v České republice. Vzhledem k tomu, že standardy slouží jako legislativní opora pro přiznání dotace na zelené střechy z programu Nová zelená úsporám (i jako opora programů na komunální úrovni), bylo nutné jej po třech letech od vydání zrevidovat a aktualizovat tak, aby odpovídal současnému stupni poznání, měnícím se klimatickým podmínkám a byl v souladu s relevantními technickými normami v ČR. Revize dokumentu byla součástí projektu Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel, podpořeného MŽP. Na revizi dokumentu se podílela dvacítka odborníku jak z praxe, tak i z akademické sféry.

Standardy ke stažení  (standardy je možné si stáhnout zdarma po vyplnění krátkého dotazníku)

Standardy ustalují terminologii zelených střech, stručně popisují jejich funkce a působení na budovu i na okolí, dělí zelené střechy podle několika kritérií a uvádějí požadavky na střešní konstrukce u různých druhů střech. Dále definují požadavky na jednotlivé vrstvy ve vegetačním souvrství zelených střech: kořenovzdorná, ochranná, drenážní, hydroakumulační, filtrační a vegetační vrstva. Vegetaci je věnována samostatná kapitola obsahující doporučení ohledně druhů, stanovištních podmínek nebo způsobu založení vegetace. Závěrečná část standardů pojednává o dokončovací údržbě, podmínkách převzetí, následné údržbě a záručních podmínkách. Standardy ucelenou formou odpovídají na otázku, co lze označit jako funkční zelenou střechu, a dávají tak odborný základ pro systémovou podporu zelených střech. 

České standardy byly při svém vývoji i aktualizaci inspirovány podobnými dokumenty z jiných evropských zemí. Nejznámějším z nich je mezinárodní odbornou veřejností uznávaná německá směrnice FLL, ve Švýcarsku představuje právní rámec pro zelené střechy norma SIA 312, v Rakousku je to zejména norma Ö-NORM B 2501, ve Velké Británii pak GRO Code. Všechny zmíněné dokumenty sloužily při tvorbě českých standardů jako kvalitativní benchmark, což českým firmám dodržujícím místní standardy dává konkurenceschopnost i v zahraničí. 

 
 

Standardy jsme v roce 2016 vydali jako součást projektu Zelené střechy-naděje pro budoucnost II. podpořeného v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Jejich aktualizovaná verze vyšla v roce 2019 jako součást projektu Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel rovněž finančně podpořeného Ministerstvem životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.