Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti

Brno podporuje zeleň na střechách

 


 

Na níže uvedených stránkách najdete podrobné informace k dotačnímu titulu, který podporuje výstavbu zelených střech na území města Brna.

http://www.ekodotace.brno.cz

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.