Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti
  1. Domů
  2. Mapa zelených střech v ČR
  3. Více informací

Zelená střecha - více informací

Název střechy
LIKO-NOE
Autor projektu
prof. Zdeněk Fránek, Ing. Libor Musil, Ing. Michal Šperling
Zhotovitel
LIKO-S, a.s., další zhotovitelé, mokřadní střecha a fasáda - Kořenovky.cz
Investor
LIKO-S, a.s.
Rok dokončení
2015
Poznámka
Projekt LIKO-NOE je experimentální administrativní budova, díky které chce firma LIKO-S, a.s. ukázat, že i průmyslové stavby lze stavět se zodpovědným přístupem k životnímu prostředí. Koncept budovy je založený na systému tzv. přírodní tepelné stabilizace. Voda prostřednictvím zelené fasády a přilehlého jezírka ochlazuje budovu, nevyzařuje teplo do okolí, snižuje prašnost a vytváří zdravé mikroklima. Země slouží k ukládání tepelné energie a pomáhá tak v zimě topit a v létě chladit. Sluneční energie dopadající na fototermální stěnu ohřívá vodu a v budově tak topí. Proudění vzduchu spolu s difúzně prostupnými stěnami stavby zabezpečují dostatek čerstvého vzduchu uvnitř zaizolované stavby. Výsledkem tohoto systému je budova, která hospodaří pouze s přírodními zdroji, nezatěžuje krajinu, je prospěšná zdraví svých obyvatel i celému svému okolí a v neposlední řadě má minimální provozní náklady. LIKO-NOE umí zachytit a opakovaně použít veškerou vodu, která je v něm použita. A to jak vodu dešťovou, která je zachycována v retenčním jezírku, tak i vodu odpadní, kterou dokáže díky kořenové čističce odpadních vod přečistit. Mokřadní střecha – kořenová čistička kombinuje funkci čistící s funkcí energeticky šetrné budovy. Jedná se o souvrství materiálu nasycené vodou umístěné na ploché střeše, které umožňuje růst mokřadních rostlin. Samotná voda není na povrchu vidět – povrch střechy tvoří říční štěrk, ze kterého vyrůstají rostliny. Mokřadní střecha může být napájena buď umělým živným roztokem, nebo mechanicky pročištěnou odpadní vodou. Odpadní voda je pak na střechu dávkována buď pouze pro potřebu rostlin, nebo jí je dávkováno více a střecha působí jako střešní kořenová čistička. V případě použití střechy jako čistírny odpadních vod může být voda systémem proháněna několikrát, aby se dostatečně vyčistila. Střešní čistírna může být kombinována s mokřadní fasádou – fasádní čistírnou. Mokřadní fasáda je soustavou nad sebou umístěných nerezových kazet vyplněných substrátem částečně nasyceným vodou. V kazetách rostou mokřadní rostliny, které vyživuje protékající voda. Do fasády může být přiváděna mechanicky předčištěná odpadní voda, která může být průtokem fasádou čištěna.
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.