Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti
  1. Domů
  2. Mapa zelených střech v ČR
  3. Více informací

Zelená střecha - více informací

Název střechy
ZELENÁ STŘECHA NA OBJEKTU FIRMY ESSENS
Autor projektu
Ing. Jana Vrbasová
Zhotovitel
Ing. Jiří Vrbas – Květ
Investor
Essens Networking, s.r.o
Rok dokončení
2016
Poznámka
Esence japonské zahrady na střešePočátkem roku 2016 otevřela společnost ESSENS v Brně nové moderní sídlo. Nadčasové a reprezentativní zázemí bylo vybudováno tak, aby se zde každý zaměstnanec i návštěvník cítil co nejlépe. K naplnění tohoto záměru bezpochyby přispělo i vybudování pobytové zelené střechy v posledním patře budovy. Vznikl tak příjemný prostor pro jednání s klienty, i pro setkávání zaměstnanců při neformálních akcích.Autorka projektu Jana Vrbasová předložila investorovi dva návrhy řešení, které se lišily především ve složení rostlinného materiálu. První z nich byl pracovně nazván „zatopený lom“ a základními stavebními kameny byly břízy, borovice, třtiny, kostřavy, břidlice. Druhá varianta – „japonská inspirace“ – zvítězila, neboť investor je vášnivým pěstitelem bonsají.Zelenou střechu je možno rozdělit na tři části. Plocha na severní a jižní straně budovy je vnímána především jako obraz z velkých prosklených prostor interiéru a doplňuje pohled na fasádu budovy při pohledu z ulice. Třetí část na západní straně, na kterou je přímý vstup, je pochozí terasa lemovaná pásem zeleně a doplněna o zeleň v mobilních nádobách.Jižní část má půdorys obdélníku, na jehož větší ploše byly vytvořeny terénní modelace, které umožnily větší vrstvu substrátu pro výsadbu dřevin. V nejvyšších místech jsou vysazeny borovice a javory. Nižší patro tvoří kulovité zimostrázy a vyšší kostřavy Pokryv je navržen z nízkých kostřav. Barevný akcent dodávají na podzim skupinky sasanek. Jarní aspekt tvoří květy bílých narcisů (Narcissus hybrida). Podél stěny budovy je vybudován vodní kanál obdélníkového půdorysu, jehož dno i okraje zakrývá břidličná štěpka. Voda je zrcadlem, ve kterém se odráží kompozice rostlin. Osluněná vodní hladina vrhá světelné efekty na strop interiéru. Severní část zelené střechy je navržena obdobně. Na západní část budovy navazuje dřevěná terasa, podél které je liniová výsadba třtiny doplněná okrasnými česneky. Velkorysou terasu doplňují mobilní nádoby, ve kterých jsou vysazeny zakrslé borovice. TECHNOLOGIE PRACÍJako součást stavby byla položena hydroizolace střechy a provedena zátopová zkouška. Na střešní konstrukci byly položeny vrstvy v tomto pořadí: ochranná a separační geotextilie 500 g/m2, kontrolní šachty – odvodňovací profily, drenážní panel tloušťky 25 mm, filtrační geotextilie 200 g/m2, intenzívní střešní substrát, kari sítě v místě výsadby větších dřevin (kotvení stromů), intenzívní střešní substrát (300–1 000 mm). Po obvodu vodních prvků a střechy je vytvořen lem z břidlice o šířce 25 cm. Substrát a kámen jsou od sebe odděleny zahnutou geotextilií. Vodní koryta jsou plastová a byla vytvořena na zakázku. Čištění vody je zajištěno pískovým filtrem. Stromy jsou ukotveny ke kari sítím za zemní bal. Rostliny byly při výsadbě pohnojeny tabletovým hnojivem a zality. V místě záhonů byla nainstalována kapkovací hadice. Mobilní nádoby antracitové barvy jsou vyrobeny z kvalitního plastu. Mají dvojité dno a jsou vybaveny měřidlem s možností sledování vodní hladiny.
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.