Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti
  1. Domů
  2. Mapa zelených střech v ČR
  3. Více informací

Zelená střecha - více informací

Název střechy
Hala Liko-vo
Autor projektu
Fránek Architects s.r.o.
Zhotovitel
Liko-s a.s.
Investor
Liko-s a.s.
Rok dokončení
2019
Poznámka
Dílu bylo odbornou porotou soutěžní přehlídky Zelená střecha roku 2020 uděleno Čestné uznání za začlenění zelené střechy do systému využití odpadní vody pro zavlažování. Jedná se o zelenou střechu výrobní haly kovovýroby Liko-vo. Střecha se skládá z části extenzivních ploch (ploché, šikmé) a střešní kořenové čistírny, která je napojena na zelenou stěnu a fasádní kořenovou čistírnu. V místě šikmé zelené střechy jsou použity EPS stabilizační desky ZinCo Floraset FS 75. Kořenová čistírna je založena na silné vrstvě pěnového skla, doplněného praným kačírkem 16/32.
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.