Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti
  1. Domů
  2. Mapa zelených střech v ČR
  3. Více informací

Zelená střecha - více informací

Název střechy
Vertikální zahrada
Autor projektu
Ing. Jana Vrbasová
Zhotovitel
Ing. Jiří Vrbas
Investor
Kancelář veřejného ochránce práv
Rok dokončení
2019
Poznámka
Dílu byla odbornou porotou soutěžní přehlídky Zelená střecha roku 2020 udělena Mimořádná cena za architektonicky zdařilou vertikální zahradu příznivě ovlivňující biodiverzitu a mikroklima s průkopnickou technologií dokládající možnost realizovat funkční vertikální zahrady s předpokladem dlouhodobé udržitelnosti v podmínkách ČR a za příkladné hospodaření s dešťovou vodou. Vertikální zahrada na přístavbě administrativního objektu Kanceláře veřejného ochránce práv. Její hlavní funkcí je zlepšení klimatu v intravilánu města, izolační funkce fasády a zvýšení hodnoty stavby.
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.