Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti
  1. Domů
  2. Mapa zelených střech v ČR
  3. Více informací

Zelená střecha - více informací

Název střechy
Střešní zahrada na garážích Rezidenční areál B, Univerzitní kampus
Autor projektu
A PLUS a.s.
Zhotovitel
Ing. Josef Zapletal
Investor
A PLUS a.s.
Rok dokončení
2012
Poznámka
Sadové úpravy vychází z celkové koncepce Rezidence B. Zahrada je poloveřejný obytný prostor sloužící zejména potřebách multifunkčního objektu rezidence. Parková plocha o rozsahu 1648 m2 se nachází mezi dvěma budovami na střeše garáží a vytváří tak jakési centrální atrium. Primárně má sloužit obyvatelům a nájemníkům, je však přístupná i veřejnosti. Kompozice je založena na geometrické mozaice teras, dlažby a zvýšených pozinkovaných nádob s kvetoucími trvalkami a keři. Budova je začleněna do svého okolí dalšími zelenými plochami, stromořadími a trvalkovým záhonem. Prostor je rozčleněn zvýšenými záhony, které se střídají s různými zpevněnými plochami a bytváří příjemný pobytový prostor, který není pouze sterilním prostorem. Část teras využívá restaurace jako svoji zahrádku se slunečníky. Jiná část slouží jako hřiště pro mateřskou školku. Součástí je i velké volně přístupné pískoviště. Do prostoru zahrady mají výhled návštěvníci fitcentra ale i obyvatelů bytů.
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.