Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti

Světový den zelených střech

Letos poprvé se slaví Světový den zelených střech, který stanovili organizátoři z Evropské federace EFB na 6. června. Tímto videospotem se k němu připojujeme. Představuje v něm úspěšné projekty ozelenění střech budov a o benefitech zelených střech v něm mluví ti, kteří zelené střechy využívají nebo o jejich výstavbě na svých budovách rozhodli.

 

Uvidíte střechy na administrativních budovách sloužící jako jídelna pro zaměstnance, jednací místnosti i místa setkávání, střešní učebnu na základní škole a zelenou střechu na podzemním parkovišti vytvářející městský parter. Jako místo natáčení jsme vybrali Brno, protože je průkopníkem v přidělování dotací na zakládání zelených střech díky programu Zeleň střechám. V Brně a okolí se začínají střechy pěkně zelenat a my doufáme, že těch pokrytých vegetací bude rok od roku přibývat nejen u nás, ale na celém světě.


Videospot je součástí projektu Zelené střechy – vize budoucnosti, který podpořilo Ministerstvo životního prostředí v grantovém programu pro neziskové organizace.

 
 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.