Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti

Plocha zelených střech se v roce 2018 opět zvětšila

Tisková zpráva ke stažení: TZ Plocha zelených střech se v roce 2018 opět zvětšila [Word]

 

Plocha zelených střech se v roce 2018 opět zvětšila

Brno, 23. srpna 2019: Zelené střechy 2018 – zpráva o trhu


Jako v předchozích letech, i v letošním roce zjišťovala odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) celkovou výměru zelených střech zrealizovaných na území České republiky. Měření proběhlo na základě množství dodaného střešního substrátu, který je klíčovým komponentem vegetačních střech. Celková plocha zrealizovaných zelených střech za rok 2018 v České republice činila přibližně 247 000 m2, což odpovídá 5,5násobku plochy Václavského náměstí, či 9 km dlouhému úseku dálnice nebo 23 fotbalovým hřištím. Oproti roku 2017, kdy přírůstek plochy zelených střech činil 195 000 m², se jedná o meziroční nárůst o více než čtvrtinu. 
 
Extenzivních zelených střech bylo v roce 2018 zrealizováno 194 000 m2 a představovaly tedy 77 % všech vegetačních střech. Intenzivních zelených střech přibylo 53 000 m2, což odpovídá 23 % celku. Tento poměr se ve srovnání s předchozím rokem nezměnil. Hlavními důvody pro větší zastoupení extenzivních zelených střech zůstávají nižší pořizovací náklady, nižší náklady na údržbu a minimální potřeba dodatečné závlahy. 

Kvůli rozšiřování měst ubývá zelených ploch, které přirozeně čistí vzduch, zachytávají srážkovou vodu a zvyšují vlhkost svého okolí. Mnoho staveb tento problém s nedostatkem zeleně řeší střešními zahradami a zelenými střechami, které účinně napomáhají bojovat proti suchu zachytáváním srážkové vody a jejím navracením zpět do okolí pomocí listové plochy zeleně. Od roku 1987 společnost Rašelina, tehdy ještě jako národní podnik, začala jako první v Československu s výrobou střešních substrátů. Objem produkce těchto speciálních substrátů stále roste a s tím i neustálý vývoj nových receptur. Ing. Petra Máslová Dvořáková, Rašelina

Firmy zabývající se realizacemi zelených střech jsou nejčastěji drobní podnikatelé a malé a střední firmy. Mezi výrobci materiálů pro zelené střechy je zastoupena celá škála velikostí firem: drobní specializovaní podnikatelé, malé a středně velké výrobny i nadnárodní dodavatelé ze zahraničí. Obor zelených střech v roce 2018 zaměstnával 390 pracovníků na pracovních pozicích souvisejících s návrhem, přípravou, realizací, údržbou a na pracovních místech u dodavatelů (výroba, prodej, zákaznická podpora, …). Celkový obrat českého odvětví zelených střech v roce 2018 činil 414 mil. Kč, což představuje růst 24,3 % oproti předchozímu roku. Pro srovnání lze uvést, že v témže roce rostla stavební produkce o 8,4 % (ČSÚ, 2019). Odvětví zelených střech tedy rostlo třikrát rychleji.


Rychlý růst oboru vegetačních střech je dán především těmito faktory:

  • Čerpání levných hypoték z předchozích let
  • Pokračování růstu na trhu nízkoenergetických staveb a rozšiřování dotací na zelené střechy z programu Nová zelená úsporám
  • Rostoucí obliba udržitelného stavebnictví a používání přírodních materiálů
  • Rostoucí povědomí veřejnosti o změnách klimatu, které dokládala mimořádná sucha a letní vedra v roce 2018
  • Větší mediální zájem o dopady změny klimatu na Českou republiku
  • Zvýšené povědomí veřejné správy o zelené infrastruktuře ve městech


Naše substráty jsou složeny z čistě přírodních materiálů lávy a pemzy, které jsou odolné proti mrazovému zvětrávání a rostliny do nich velmi ochotně koření. Díky více než 30tiletým zkušenostem je Vulkatec důvěryhodným partnerem v oblasti zakládání zelených střech. Speciální výkonné turbolifty s kompresory umožňují elegantní vyfoukání substrátů na střechu i v případě vícepatrových budov.  Zbyněk Slezáček, Vulkatec 


Pozitivní změnou od loňského měření je vývoj ve veřejném sektoru, kdy v roce 2017 připadalo na jednu veřejnou zakázku se zelenou střechou devět zakázek pro soukromého investora. V roce 2018 už byl poměr jen sedm soukromých zakázek na jednu veřejnou. Typickými objekty, na nichž jsou zelené střechy navrhovány, jsou školy, mateřské školky, knihovny, nemocnice, domovy důchodců a další. Veřejný sektor si tak čím dál více uvědomuje svou roli jakožto toho, kdo může jít obyvatelům příkladem v realizaci ekologicky hodnotného opatření. Překážkou v sektoru veřejných zakázek však zůstává složitá administrativa, která v kombinaci se silnou tržní poptávkou vede k odlivu firem směrem k soukromému sektoru, sníženému zájmu o veřejné zakázky a leckdy k neodborné realizaci. 


Myslím, že za poslední roky se zájem ve veřejném sektoru výrazně zvýšil. Přisuzuji to větší informovanosti veřejnosti i trendu doby, kdy se člověk snaží více myslet na ochranu přírody a prostředí, ve kterém vlastně žije. Určitě je to i díky osvětě a podpoře SZÚZ.  Zbyněk Ptáček, BB Com 


Trendy
V nadcházejícím období lze očekávat větší využívání zelených střech pro účely hospodaření s dešťovou vodou na pozemku, které stavebníkovi ukládá zákon. Zelené střechy mohou na povrchu zadržet a vrátit do ovzduší až 99 % srážkové vody, v čemž tkví jejich výhoda oproti jiným způsobům hospodaření s dešťovou vodou. V tomto ohledu nicméně neexistuje jednotná legislativní úprava nebo metodický pokyn, který by usnadnil jednání stavebníka s příslušnými úřady. Jako motivační nástroj pro širší využití zelených střech v komerčním sektoru se pak nabízí snížení poplatku za odvod dešťové vody pro objekty s vegetačními střechami, které je v západních zemích běžné. Tento nástroj je v ČR používán zatím jen místy a nesystematicky.

Se zvýšenou informovaností veřejné správy se bude prohlubovat i podpora zelených střech ve městech. Dotační program v Brně, v jehož rámci je pro zelené střechy alokováno 20 milionů korun, ukazuje jednu z možných cest. Některá další města obdobná opatření připravují.

Nastupujícím trendem je využívání zelených střech jako kompenzačního opatření nejen na území městských brownfieldů. Vegetační střechy tak stavebníkovi mohou umožnit zastavět větší plochu pozemku při navrácení zeleně na střechy budov. Tento postup se již dříve osvědčil při renovaci německých původně vojenských brownfieldů nebo londýnských post-industriálních brownfieldů. Jako v případě hospodaření se srážkovou vodou, i zde je potřeba větší pozornosti a spolupráce veřejné správy.

ZA SPOLUPRÁCI PŘI MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ZELENÝCH STŘECH PATŘÍ PODĚKOVÁNÍ FIRMÁM BB COM S.R.O., AGRO CS, RAŠELINA A.S., VULKATEC RIEBENSAHM GMBH, OPTIGRÜN A SEDUMTOP SOLUTION.

UŽITEČNÉ ODKAZY:
Informační portál https://www.zelenestrechy.info/
Publikace ZPŮSOBY SYSTÉMOVÉ PODPORY VÝSTAVBY ZELENÝCH STŘECH ke stažení
SOUTĚŽ ZELENÁ STŘECHA ROKU http://www.zelenastrecharoku.cz/ 

KONTAKTY:
Ing. Jana Šimečková, ředitelka
Svaz zakládání a údržby zeleně
Údolní 33, 602 00 Brno
mail: info@szuz.cz, mobil: +420 777 581 544, www.szuz.cz

Ing. Pavel Dostal
jednatel GreenVille & vicepresident European Federation of Green Roof and Wall Associations
mail: pavel@greenville.cz, mobil: +420 607 181 188

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.