prekryti
  1. Domů
  2. Akce
  3. Semináře
  4. Standardy
  5. Semináře rok 2017

STANDARDY PRO ZELENÉ STŘECHY, PRAHA 21.9.

Na odborném semináři se účastníci seznámí s dokumentem Vegetační souvrství – Standardy pro navrhování, provádění a údržbu, který vydala odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně. Tento dokument je prvním uceleným standardizovaným dokumentem v oblasti projektování a výstavby zelených střech. Seminář se koná jako doprovodná akce veletrhu FOR ARCH.

Datum konání: čtvrtek, 21.09.2017 12:30 - 15:00

Místo konání: PVA EXPO Praha Letňany, Vstupní hala I, Konferenční centrum, sál 1

Vstupné: 490 Kč + 21 % DPH, Členové Svazu zakládání a údržby zeleně a studenti: 370 Kč + 21 % DPH

Na odborném semináři se účastníci seznámí s dokumentem Vegetační souvrství – standardy pro navrhování, provádění a údržbu, který vydala odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně. Tento dokument je prvním uceleným standardizovaným dokumentem v oblasti projektování a výstavby zelených střech. Jako legislativní oporu jej akceptovalo i MŽP spolu se Státním fondem životního prostředí ČR ve výzvě Nová zelená úsporám. Vedle stávající dotační nabídky pro rodinné a bytové domy se program Nová zelená úsporám nově rozrůstá o dotace na budování zelených střech.  Na zelené střechy je poskytována podpora ve výši až 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy. Podmínkou pro přiznání dotace je navržení objektu v souladu s výše uvedenými standardy.

POZVÁNKA [PDF, 861.55 kB] ke stažení

 

STANDARDY PRO ZELENÉ STŘECHY, PRAHA 22.3.

Termín konání: 22.3.2017

Termín podání přihlášky: 10.3.2017

Místo konání: ČVUT Fakulta architektury, Thákurova 9, Praha

Vložné: 1 200,- Kč + 21 % DPH,    850,- Kč + 21 % DPH – členové Svazu zakládání a údržby zeleně, studenti

Seminář je zaměřený na problematiku projektování a realizace zelených střech. 

POZVÁNKA [PDF, 1.23 MB] ke stažení

Proč se zúčastnit tohoto semináře?

Protože program Nová zelená úsporám podpoří konečně i zeleň na střechách!
Proto jsme pro Vás připravili odborný program, ve kterém se seznámíte s dokumentem Vegetační souvrství – Standardy pro navrhování, provádění a údržbu. Střechy, které budou podpořeny, musí být navrženy v souladu s tímto dokumentem. Budete mít také možnost se seznámit s produkty využitelnými pro realizaci zelených střech. Účastníci semináře obdrží Standardy a publikaci Zelené střechy-naděje pro budoucnost II. v tištěné podobě.

 

STANDARDY PRO ZELENÉ STŘECHY, BRNO 18.1.

Termín konání: 18.1. 2017 ( 9:30-12:30hod )

Termín podání přihlášky: 9.1. 2017

Místo konání: Otevřená zahrada, Údolní 33, 602 00 Brno

Vložné:   550,- Kč + 21% DPH  (členové SZÚZ 200,-Kč + 21% DPH)

POZVÁNKA s programem [PDF, 877.5 kB] ke stažení

 

 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.