prekryti
  1. Domů
  2. Kontakt
  3. Pro média
  4. TZ Oceněná díla Zelená střecha roku 2019

Tisková zpráva ke stažení:  TZ Výsledky soutěže Zelená střecha roku 2019  [Word]

 

Soutěž Zelená střecha roku 2019 zná vítěze (Brno, 20. 6. 2019)

V letošním ročníku soutěže Zelená střecha roku, kterou již po šesté vyhlásila odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, soutěžilo dvanáct objektů se zelenými střechami. Od poloviny června bylo možné si fotografie soutěžících děl prohlédnout na webové stránce www.zelenastrecharoku.cz. Návštěvníci stránky zde získávali také informace o použitých technologiích a mohli přidělit své hlasy jedné či několika zeleným střechám. Historicky první Cenu veřejnosti v soutěži Zelená střecha roku získala Zelená střecha Onkologického pavilonu Fakultní nemocnice Plzeň. 

Přihlášené zelené střechy hodnotili především odborní porotci, kteří své hodnocení nemohou založit pouze na fotografiích. Ve dnech 28.–29. května 2019 navštívila odborná porota šest veřejných objektů a šest soukromých zelených střech. Členové poroty se při hodnocení zaměřili na koncepci architekto-nického řešení, kvalitu technického řešení zelené střechy, vhodnost použitého sortimentu rostlin, udržitelnost projektu, aktuální stav střechy a inovativnost řešení. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 20. června 2019 v Ostravě u příležitosti konference Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel. 

Kategorie Veřejná zelená střecha
První místo v kategorii Veřejná zelená střecha získala budova Main Point Pankrác v Praze, což je nájemní administrativní objekt v prostoru takzvaného Pankráckého pentagonu. Zelená střecha na čtyřicet metrů vysoké budově založené na půdorysu pěti zaoblených trojúhelníků slouží jako pobytový prostor a stala se jedním z důvodů, kterým tato budova nájemce přitahuje. Od počátku projektování byl kladen důraz na striktní umístění technologií mimo prostor střešní zahrady (většina skončila v podzemí budovy). Z řady výškových staveb v sousedství je střecha viditelná, proto se stala „pátou fasádou" budovy. Střecha od počátku provozu slouží k relaxaci, neformálním setkáním, k práci, konzumaci jídla či speciálním akcím. 


Druhým místem ocenila porota intenzivní zelenou střechu v areálu Campus Park v Brně na Palachově náměstí přiléhající k budovám D a E. Pro investora zde slovo „park" není jen součást slovního spojení "office park", ale skutečné prostředí parku, zahrady a kultivovaného veřejného prostoru. Zelená střecha na podzemním parkovišti je koncipovaná jako krajinná koláž poskládaná z jednotlivých ostrovů a příběhů, městských a přírodních ploch. Výsadby stromů, keřů a trvalek se prolínají s plochami umož-ňujícími posezení ale i aktivní odpočinek. Náměstí je srdcem projektu Campus Science Park i vstupním filtrem do všech kancelářských budov. 

Třetí místo získala budova Onkologického centra ve Fakultní nemocnici v Plzni. Jedná se o členitou zelenou střechu o více úrovních, na kterou mají přistup návštěvníci, pacienti i personál nemocnice.  Porotu oslovilo především celkové architektonické a funkční členění volně přístupné plochy i uzavřená atria před ordinacemi lékařů. Zelená střecha funguje již téměř deset let, což dokazuje její udržitelnost.


Čestné uznání si odnáší přihlašovatelé a tvůrci zelené střechy administrativní budovy Visionary v pražských Holešovicích. Zelená střecha zde spojuje několik základních funkcí – kromě ekologické a odpočinkové také rekreační a estetickou. Zajímavým prvkem je běžecká dráha, která umožňuje ná-jemníkům aktivní relaxaci. 

Kategorie Zelená střecha na rodinném domě
První místo v kategorii Zelená střecha na rodinném domě získali tvůrci malé šikmé střechy ve State-nicích. Porota ocenila zejména inovativní využití minerální vlny na šikmé střešní konstrukci s originálním řešením zpomalování odtoku vody. Toto řešení vytváří velice stabilní vegetační vrstvu odolnou proti sesuvu. Po téměř čtyřech letech od založení je na střeše velmi kvalitní vyrovnaný porost především rozchodníků s prokazatelnou životností a dlouhodobou udržitelností.

Druhým místem byla oceněna rozlehlá plochá střecha na dvougeneračním rodinném domě s kruhovým půdorysem, umístěným v podhůří Beskyd. Porota ocenila řešení, kdy na vyšší vrstvě substrátu vznikla extenzivní pobytová střecha s rozmanitým bohatým sortimentem, u které lze předpokládat dlouhodobou udržitelnost i bez závlahy, a to s minimálními náklady na péči a údržbu. Střecha slouží především k začlenění domu do okolní krajiny a pokud beskydské počasí dovolí, využívá se i k občasnému poby-tu, proto jsou v ploše osazeny nášlapy a vytvořeny pobytové plochy.   

Třetím místem v kategorii Zelená střecha na rodinném domě ocenili porotci intenzivně řešenou terasu  u soukromého bytu ve druhém patře historického domu se zdravotnickým zařízením v Praze u Orionky. Na minimálním prostoru terasy vznikl odpočinkový prostor, který kromě míst k posezení nabízí i pohled na mini jezírko. Bujná a rozmanitá vegetace vytváří dojem zelené oázy uprostřed velkoměsta. Velmi zdařilé bylo i přebudování terasy u bytu v nejvyšším patře bytového domu v pražské Liboci, která byla původně nehostinnou pouští betonových dlaždic, zábradlí a plechového obkladu fasády. I přes omezené možnosti statického zatížení se autorům projektu a realizační firmě podařilo proměnit prostor v místo lákající k pobytu. Vegetace se na střechu dostala nakonec dvěma způsoby - trvalky a stromy v nádobách a výsadby rozchodníků s trvalkami místo vyjmutých dlaždic. Dílo bylo oceněno čestným uznáním.

Zájem o zelené střechy stoupá
Soutěž Zelená střecha roku 2019 potvrdila, že zájem investorů a veřejnosti o zelené střechy stoupá a zvyšuje se i kvalita realizovaných zelených střech. Po počáteční nedůvěře a skepsi se zelené střechy v Česku dostávají do popředí zájmu jak architektů a investorů, tak i veřejné správy. Díky svému přínosu a vlastnostem, technické úrovni, odbornému provedení, zdařilým realizacím, neúnavné propagaci a osvětě si zelené střechy dobyly i v Česku své místo. 

Výsledky:
Kategorie Veřejná zelená střecha
1. místo: Main Point Pankrác
Přihlašovatel: DAM architekti s.r.o.
Autoři projektu: generální projektant: DAM architekti s.r.o. (Petr Burian, Jiří Hejda, Robin Müller) projekt zeleně: TERRA FLORIDA v.o.s. (Radka Šimková, Lucie Vogelová)
Investor: Main Point Pankrác a.s.
Zhotovitelé: generální dodavatel: PSJ a.s.
Botanica  zahradnická firma - dodávka substrátu a provádění výsadeb
Výměra: 2 770 m², Realizace: 2016–2018

2. místo: Intenzivní zelená střecha na Campus Science Park  budova D a E
Přihlašovatel: Gabriel s.r.o.
Investor: Hinton, a.s.
Autoři projektu: A PLUS a.s. ve spolupráci s Ing. arch. Kristinou Magasanikovou
Zhotovitel: Gabriel s.r.o.
Další zhotovitelé: Lentus agilis - vodní prvek, Závlaháři s.r.o. - AZS, J.I.H. sportovní stavby -  sportovní povrch
Plocha: 1 194 m2, Realizace: 2018

3. místo: Zelená střecha Onkologického pavilonu Fakultní nemocnice Plzeň 
Přihlašovatel: Fakultní nemocnice Plzeň
Autoři projektu: K4-LT sdružení (sdružení firem K4 a.s. a LT PROJEKT)
Investor: Fakultní nemocnice Plzeň
Generální dodavatel: SKANSKA a. s.
Plocha: 5 600 m²
Realizace: 2008–2010

Čestné uznání
za inovativní využití zelené střechy pro umístění běžecké dráhy Zelená střecha administrativní budovy Visionary
Investor: Skanska Property Czech Republic s.r.o.
Autoři projektu: JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s.
Zhotovitel: generální dodavatel: SKANSKA a. s.
Další zhotovitelé: střešní skladba: Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o., 
osázení zeleně: LandScapePro s.r.o.

Kategorie Zelená střecha na rodinném domě
1. místo: Šikmá zelená střecha na rodinném domě
Přihlašovatel a zhotovitel: ACRE, spol. s r.o.
Autoři projektu: Bc. Josef Vokál – ACRE, spol. s r.o.
Realizace: červen 2016 
Plocha: 21 m2

2. místo: Zelená střecha na rodinném domě v podhůří Beskyd
Autoři projektu: Lampart – Mec s.r.o.
Zhotovitel: Lampart – Mec s.r.o.
Realizace: 2018
Plocha: 1 000 m²

3. místo Pobytová terasa s intenzivní zelení v nádobách
Autoři projektu: Ing. Tereza Kvítková, Vít Beran DiS. (Kvítková -Beran zahradní architekti)
Zhotovitel: Jaromír Nigrin
Další zhotovitelé: Václav Žák – dřevostavby (dřevěné pláště nádob), František Švancar (keramické nádoby), Petr Novák WELDPON (plastové vložky nádob)
Výměra: 50 m²
Realizace: 2018


Čestné uznání
za technologicky náročnou přeměnu vydlážděné terasy v příjemný obytný prostor se zelení Pobytová polointenzivní střešní zahrada na terase bytového domu v Praze 
Zhotovitel: GreenVille service s.r.o.
Autoři projektu: Atelier Partero s. r. o.

Odborná porota 
Díla přihlášená do soutěže posuzovala odborná porota jmenovaná představenstvem Svazu zakládání a údržby zeleně na návrh rady sekce Zelené střechy z nezávislých odborníků nominovaných těmito institucemi: 
Nominace: Česká rada pro šetrné budovy | Czech Green Building Council
Jana Petrů, s manželem založila firmu Koncept ekotech (původně Kavexim), která se specializuje na ekologické a úsporné systémy v oblasti vodohospodářství a technického zařízení budov.  V České radě pro šetrné budovy působí jako koordinátor pracovní skupiny Hospodaření vodou. 

Nominace: Rada sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně
Ing. Samuel Burian, autorizovaný architekt pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Soudní znalec pro obory ochrana přírody a ekonomika – oceňování ekologické újmy. Spoluautor Standardů pro navrho-vání, provádění a údržbu vegetačního souvrství zelených střech.

Nominace: Recenzovaný odborný časopis Tepelná ochrana budov
Ing. Jiří Šála, CSc., autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a energetické auditorství ČKAIT. Poradce v oblasti tepelné ochrany budov a jejich energetické náročnosti, projektant, publicista, školitel, odborný garant konferencí a seminářů, zpracovatel norem a podkladů pro předpisy ve svém oboru. 

Nominace: Nadace Partnerství | Otevřená zahrada
Ing. Vlastimil Rieger, facility manager ve společnosti Nadace Partnerství. Odborník na nízkoenerge-tické stavby.

Nominace European Federation of Green Roof Associations | EFB
Francois Lassalle, předseda francouzské asociace zelených střech ADIVET (Association française des toitures et façades végétales), ředitel ve společnosti R&D chez SOPREMA France/Sopranature.

Nominace Asociace výrobců minerální izolace
Ing. arch. Marcela Kubů, výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace, věnuje se vzdělávání v oblasti zateplování, ochraně zájmů spotřebitelů, tvorbě právních předpisů a technických norem.


Kontakt, fotografie na vyžádání:
Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s., www.szuz.cz 
Ing. Jana Šimečková, ředitelka SZÚZ, Tel.: +420 777 581 544, e-mail: simeckova@szuz.cz
 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.