Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti

TZ Zelená střecha roku 2020 - výsledky

 Tisková zpráva ke stažení 

Pavilon z EXPA nebo luční květiny na vodojemu. Odborná porota ocenila Zelené střechy roku 2020
Praha, 10. září 2020 

Už posedmé vybírala odborná porota Zelenou střechu roku. Letos z rekordních jednadvaceti přihlášených děl. Kategorii Veřejná zelená střecha ovládla polyfunkční budova v areálu společnosti KOMA MODULAR ve Vizovicích, která původně tvořila český pavilon na světové výstavě EXPO 2015. Stříbrné medaile putují do Prahy za střechu Paláce Špork v historickém centru a střechu na garážích u kanceláří ateliéru Jakub Cigler Architekti. Bronzem se pyšní veřejný park na podzemních garážích Office parku Vlněna v Brně. 
V rámci sedmého ročníku soutěže, kterou vyhlašuje Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, ocenili hodnotitelé i střechy na rodinných domech a svého favorita vybrala také veřejnost.  

O obsazení stupňů vítězů rozhodlo pět členů odborné poroty, kteří si přihlášená díla prohlédli ve dnech 16.–18. června. Na vítězné střeše polyfunkční administrativní budovy v areálu společnosti KOMA MODULAR ve Vizovicích ocenili vysokou úroveň architektonického řešení i užitnou hodnotu s relaxační funkcí. Střecha vyrostla na budově, která vznikla přesunutím oceněného modulárního pavilonu České republiky na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně. „Teď slouží jako administrativní a výstavní centrum a zahrada na střeše jako klidová a prezentační zóna firmy. Takové řešení přibližuje veřejnosti možnosti uplatnění zelených střech i na lehkých montovaných objektech,“ vysvětlil předseda odborné poroty, krajinářský architekt Samuel Burian. 
Pobytová střecha na městském Paláci Špork v Praze nadchla porotu realizací v památkově chráněné zóně historického centra a uplatněním recyklovaných stavebních materiálů. O druhé místo se projekt podělil s rekonstruovanou zelenou střechou na garážích bytového domu v Praze 4. „Projekční kancelář Jakub Cigler Architekti uspěla mimo jiné díky kombinaci suchomilných i na údržbu náročnějších typů zeleně včetně okrasných keřů s jedlými plody,“ doplnil Burian. Třetí místo si za plně funkční pobytovou a veřejnosti přístupnou zelenou střechu odneslo dílo na podzemních garážích Office Parku Vlněna v Brně. 
Svého favorita si mohla zvolit také veřejnost. Soutěžící díla totiž od června do srpna zápolila o přízeň lidí na webu www.zelenastrechroku.cz. Cenu veřejnosti si díky 10 863 hlasům odnesla střešní zelená terasa na nástavbě bytového domu v centru Brna, která kombinuje trávník, odpočinkové části s dřevěnými prkny a stylizovanou japonskou zahradu. „Velmi nás těší zájem veřejnosti, který letos opět překonal čísla předchozích ročníků. Stejně tak počet přihlášených děl a rostoucí kvalita jejich provedení ukazuje, že si zelené střechy upevňují místo mezi stavitelskými řešeními, a to nejen v Praze, ale i na venkově napříč celou republikou,“ pochvaluje si Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně, který soutěž vyhlašuje. 
Výjimečným dílem byla vertikální zelená fasáda na dostavbě sídla ombudsmana v Brně s průkopnickou technologií, která dokazuje, že i v České republice lze budovat zelené fasády s předpokladem dlouhodobé udržitelnosti. 

Porota vybírala to nejlepší také ze šesti zelených střech na rodinných domech. Zvítězila střecha na podzemních garážích u bytového domu v Brně-Židenicích následovaná střechou s proměnlivým sklonem posázenou rozchodníky ve Lhotě u Malenovic a barevnými travinami na šikmé sedlové střeše ve Střílkách na Kroměřížsku. Stejně jako u veřejných staveb hodnotili porotci zejména přínos pro životní prostředí, udržitelnost projektů nebo inovativnost řešení. 
Mezi přihlášená díla rozdali hodnotitelé i čtyři čestná uznání. Dvakrát – v Praze a ve Slavkově u Brna – za využití odpadních vod pro zavlažování zelené střechy. Firmu ACRE ocenili za pilotní projekt zelené střechy na vodojemu v Praze 9, který ukazuje, jak do budoucna zvyšovat biodiverzitu velkoměsta.  


Bližší informace, fotografie: Ing. Jana Šimečková, ředitelka SZÚZ, Tel.: +420 777 581 544, 
e-mail: simeckova@szuz.cz
www.zelenestrechy.info, Sledujte nás na Facebooku

Podrobné informace o soutěžních dílech včetně fotografiií najdete na www.zelenastrecharoku.cz

CENA VEŘEJNOSTI
Střešní zelená terasa na nástavbě bytového domu v Brně
Autor projektu, realizace, investor: Ing. arch. Michal Kristen

Zelená fasáda roku 2020 - Vertikální fasáda na dostavbě KVOP
Mimořádná cena za architektonicky zdařilou vertikální zahradu příznivě ovlivňující biodiverzitu a mikroklima s průkopnickou technologií dokládající možnost realizovat funkční vertikální zahrady s předpokladem dlouhodobé udržitelnosti v podmínkách ČR a za příkladné hospodaření s dešťovou vodou.
Investor: Kancelář veřejného ochránce práv
Autor projektu přístavby: Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - LD projekt, s.r.o.
Autor projektu zelené fasády: Ing. Jana Vrbasová
Zhotovitel a přihlašovatel: Ing. Jiří Vrbas
Další zhotovitelé: Bořivoj Tomeček – závlaha, LACI CZ s.r.o. - technické prvky

Kategorie Veřejná zelená střecha
1. místo
Polyfunkční administrativní budova v areálu společnosti KOMA MODULAR – EXPO pavilon 2015
Zhotovitel a přihlašovatel: KAHIM stavby s.r.o.
Investor: KOMA MODULAR s.r.o.
Autoři projektu budovy: CHYBIK+KRISTOF AA 
Umělecká díla: Lukáše Rittstein
Autoři projektu zelené střechy: Ing. Zdeněk Sendler, Ing. Radka Táborová
Další zhotovitelé: Pozemní stavitelství Zlín a.s.

2. místo
Naše střecha – Jakub Cigler Architekti 
Autor projektu: Jakub Cigler Architekti, a.s.
Investor a přihlašovatel: Jakub Cigler Architekti, a.s.
Zhotovitel: Zahradní Architektura Kurz s.r.o.
Další zhotovitelé: ACRE, spol. s r.o. - dodavatel vegetačního souvrství (substrátu, vododržné vrstvy)

2. místo
Palác Špork
Autoři projektu: Fiala+Nemec s.r.o.
Investor: SEBRE, a.s.
Zhotovitel: Hinton, a.s.
Další zhotovitelé: ROSTETO s.r.o. (návrh a realizace zeleně), Zahradni Architektura Kurz s.r.o. (realizace zelené střechy), ALTECH, spol. s r.o. (lehký obvodový plášť), TPB STEEL, spol. s r.o. (zábradlí a kovové prvky na střeše) 


3. místo
Office park Vlněna
Autor projektu: Studio Arch, Lodewijk Baljon, CTP Invest, spol. s r.o.
Investor, zhotovitel a přihlašovatel: CTP Invest, spol. s r.o.

Čestné uznání
Vegetační extenzivní šikmá střecha
Za začlenění zelené střechy do systému využití odpadní vody pro zálivku
Autor projektu: Ing. Tomáš Gabriel
Investor, zhotovitel a přihlašovatel: Gabriel s.r.o.

Čestné uznání
Výrobní hala LIKO-Vo
Čestné uznání za začlenění zelené střechy do systému využití odpadní vody pro zavlažování
Autor projektu: Fránek Architects s r.o.
Investor, zhotovitel a přihlašovatel: LIKO-S a.s.

Čestné uznání
Zelená střecha vodojemu z lučních květin
Čestné uznání firmě ACRE za realizaci významného pilotního projektu střechy technického objektu využité pro zvýšení biodiverzity velkoměsta
Autor projektu: ACRE, spol. s r.o.
Investor: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Zhotovitel a přihlašovatel: ACRE, spol. s r.o.
Další zhotovitelé: Gabriel s.r.o. - provedení hydroosevu, Planta naturalis a Agrostis Trávníky, s.r.o. - dodavatelé osiva.

Čestné uznání 
firmě Ing. Josef Zapletal – Zahrady Zapletal 
za inovativní přístup při realizaci vegetačních vrstev na zelených střechách 
ZET.office Nová Zbrojovka a rezidence Live In v Brně
Další dodavatelé: RETEX a.s. (AQUADESK), SP PROFIL s.r.o. (hliníkové profily)


Kategorie Rodinná zelená střecha

1.    místo 
Terasa na podzemních garážích Brno-Židenice
Autoři projektu: Ing. Andrea Večeřová, Ing. Vít Ondráček
Zhotovitel a přihlašovatel: Ing. Vít Ondráček    

2.    místo 
Extenzivní zelená střecha ve Lhotě u Malenovic
Autoři projektu: Ing. arch. Jan Rosík
Zhotovitel a přihlašovatel: Ekrost s.r.o.

3.    místo 
Minimalistická šikmá extenzivní střecha ve Střílkách
Autoři projektu: Ing. arch. Dalibor Borák
Zhotovitel a přihlašovatel: GreenVille service s.r.o.    

Speciální cena 
Zelené střechy v Lese přátelství         
Za originální uplatnění zelené střechy a otevření soukromého pozemku k propagaci (nejen) zelených střech
Autoři projektu: příroda a Ing. Barbora Eismanová a Ing. Jakub Marek
Investor, zhotovitel a přihlašovatel: Zahradní architektura Martinov s.r.o.
Další zhotovitelé: přátelé a kamarádi

Odborná porota soutěže Zelená střecha roku
Díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná představenstvem Svazu zakládání a údržby zeleně na návrh rady sekce Zelené střechy. Své členy do poroty nominuje vyhlašovatel a partneři soutěže Zelená střecha roku 2020 z řad nezávislých odborníků. 

Ing. Samuel Burian: spoluautor dokumentu Vegetační souvrství – „Standardy pro navrhování, provádění 
a údržbu zelených střech“. Autorizovaný krajinářský architekt, znalec zapsaný u Krajského soudu v Praze pro obory ekonomika (oceňování ekologické újmy) a ochrana přírody (dendrologie, bezpečnostní diagnostika stromů).

Ing. Eduard Chvosta: Pracoval dvacet let v Botanické zahradě hl. m. Prahy na pozici šéfzahradníka a náměstka pro rozvoj a koncepci. Od roku 2018 je zástupcem ředitele pro zahradnické obory na SOŠ Jarov a vedoucí detašovaného pracoviště pro výuku praxe zahradnických oborů. Příznivec přírodě blízkých řešení, moderních technologií a trvale udržitelných řešení s nízkými vstupními a výstupními „energiemi“.

Ing. Jakub Hrbek: ředitel Sekce řízení národních programů, Státní fond životního prostředí ČR. 
Ve své pozici je zodpovědný za řízení všech národních programů včetně programu Nová zelená úsporám, Národního programu životní prostředí a nově vznikajícího Modernizačního fondu. 

Ing. arch. Marcela Kubů: výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace, kde se věnuje vzdělávání 
v oblasti zateplování, ochraně zájmů spotřebitelů na českém trhu, tvorbě právních předpisů a technických norem nebo také prosazení a nastavení dotačních titulů podporujících zateplení domů.

Ing. Eva Neudertová (nominace České rady pro šetrné budovy), Green business manažer v developerské společnosti Skanska Reality, kde je odpovědná za rozvoj udržitelnosti nejen na rezidenčních projektech, ale 
i v rámci změny způsobu práce společnosti, což v praxi znamená například implementaci nízkouhlíkové politiky do činnosti i produktu firmy a celého dodavatelského řetězce. 
 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.