Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti

Známe Zelenou střechu roku 2021

Tisková zpráva ke stažení  [word]

 

Osmý ročník soutěže Zelená střecha roku představil šestnáct budov pokrytých zelenou střechou. Budov rozdílných velikostí, sloužících různým účelům, budov veřejných, v majetku korporací i rodinných domů. Výsledky soutěže Zelená střecha roku se veřejnost i přihlašovatelé dozvěděli 25. června v Otevřené zahradě Nadace Partnerství. Soutěž Zelená střecha roku se na facebookovém profilu sekce Zelené střechy těšila takovému zájmu, že počet sledujících mnohonásobně vzrostl. Všechny tyto údaje dokládají, že téma zeleně na konstrukcích rezonuje celou společností a není pouze krátkodobým módním výstřelkem. 


Členové odborné poroty přihlášená díla navštívili ve dnech 7. a 8. června, široká veřejnost mohla svůj zájem o zelené střechy uspokojit alespoň prostudováním webové stránky www.zelenastrecharoku.cz a svým hlasem ovlivnit, které dílo získá Cenu veřejnosti. V období od 15. května do 15. června tak učinilo téměř 10 000 návštěvníků stránky, jejichž hlasy rozhodly o tom, že Cenu veřejnosti se ziskem 3815 hlasů získala zelená střecha na nákupním centru City Park Jihlava.


Kategorie Veřejná zelená střecha intenzivní
První místo v kategorii Veřejná intenzivní zelená střecha patří zelené střeše na sídle ČSOB v Radlické ulici, která je nejstarším a nejrozsáhlejším dílem. Vzniklo už v letech 2006-2007 na úctyhodné ploše 4 500 m2, kde mohou zaměstnanci odpočívat na lavičkách ve stínu bříz, javorů či dubů a jednací místnosti pod širým nebem jsou obklopeny kopretinovými loukami. Je to zářný příklad udržitelnosti vegetace na střechách. První místo si v této kategorii si odnesla také společnost Passerinvest Group za zelenou střechu na rekonstruované administrativní budově B v pražském BB Centru. Kompletně revitalizovaná střešní terasa nabízí zaměstnancům pobytovou plochu s pohledem na 1 000 m2 zvýšených záhonů s neotřelými kompozicemi květin a posezení pod pergolou.Třetí místo si zasloužily terasy administrativní budovy TV Nova, kde mohou zaměstnanci od roku 2010 relaxovat či pracovat obklopeni zelení.

Kategorie Veřejná zelená střecha extenzivní 
Extenzivní čili nenáročné zelené střechy se už začínají objevovat nejenom na administrativních budovách. Poprvé porotci zjišťovali, jak na střeše funguje spojení vegetace s fotovoltaickými panely. Toto progresivní řešení zvolilo na jedné ze střech Ekocentrum Na Pasece ve Zlíně-Velíkové, které si odneslo první místo. Extenzivní střecha na mateřské škole v Opavě získala druhé místo a extenzivní střechy na čtyřech bytových domech v Brně o rozloze více než 1 000 m2 si odvážejí pomyslnou bronzovou medaili.  Za zmínku stojí i zelené střechy na kontejnerech na chuchelském závodiště, kde realizační firma Zahrady Zapletal musela zvolit takové řešení, aby bylo vegetační souvrství co nejlehčí, za což byla oceněna čestným uznáním. 
Zajímavým projektem byla i experimentální střecha ČVUT UCEEB v Buštěhradě, kde společnost Metrostav nechávala po tři roky za experimentálně ověřovat a porovnávat materiály střešního souvrství na českém trhu. 

Kategorie Rodinná zelená střecha
Ročník 2021 vůbec poprvé ukázal, jak lze zelenou střechu co nejvíce sladit s okolní přírodou. Majitelé rodinného domu v Praze si totiž nechali vybudovat takzvanou biodiverzní zelenou střechu, za kterou si společnost GreenVille service odnesla první místo v kategorii Rodinná zelená střecha.
Druhé místo si odváží společnost LIKO-S, která realizovala rovnou a šikmou střechu na domě v Nezbavěticích u Plzně. Na bronzové příčce se umístila firma Ekrost, která do soutěž přihlásila dům v Lukách nad Jihlavou s extenzivní rozchodníkovou zelenou střechu a zajímavě řešenou terasou vyplněnou pěstebním substrátem, kde majitelé pěstují bylinky a zeleninu. 

Výsledky soutěže Zelená střecha roku dokládají, že ti, kteří chtějí zelené střechy projektovat a zakládat kvalitně, musí sledovat trendy a neustále se vzdělávat. Zelené střechy totiž stojí na pomezí zahradnického a stavařského oboru a vyžadují znalosti z obou oblastí. Proto sekce Zelené střechy připravuje program Certifikovaný realizátor zelených střech, který bude zahájen v příštím roce. 


Bližší informace: 
Svaz zakládání a údržby zeleně, odborná Sekce Zelené střechy – vyhlašovatel soutěže,  info@szuz.cz
Ing. Jana Šimečková, ředitelka SZÚZ, Tel.: +420 777 581 544, e-mail: info@szuz.cz
Fotografie Archiv soutěže zelená střecha roku z webu www.zelenastrecharoku.cz poskytne Ing. Michaela Brázdova, mail: brazdova@szuz.cz, mobil: +420 725 745 421/ www.zelenestrechy.info
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podrobné výsledky soutěže Zelená střecha roku 2021


KATEGORIE VEŘEJNÁ ZELENÁ STŘECHA INTENZIVNÍ

1.    místo – rekonstrukce
Střešní terasa a vnitroblok – Budova B (BB Centrum), Praha 4
Investor: Passerinvest Group a.s.
Autoři rekonstrukce budovy: architektonické studio A8000 s r.o. a GRIMM Architekti s.r.o. 
Autoři projektu atria a terasy: Ing. Ondřej Fous 
Autorka projektu zeleně nám E.G. Whiteové u vchodu Budovy B: Ing. Jana Pyšková
Zhotovitel: TV FACILITY s.r.o.

1.    místo – novostavba
Střešní zahrada na sídle ČSOB, Praha 5
Přihlašovatel: Československá obchodní banka, a.s.
Autoři projektu: Ing. arch. Josef Pleskot (AP atelier), Ing. arch. Mikoláš Vavřín (ARCHITEKTONICKÁ
KANCELÁŘ IAV), Ing. Eva Vízková (ATELIER ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY)
Investor: Centrum Radlická a.s. / Zhotovitel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství
Další zhotovitelé: Tompex International, s.r.o.

3. místo
Střešní terasy administrativní budovy TV NOVA v Praze
Autoři projektu: 
Ing.arch. Jitka Dvorská (NIMBUS Architects s.r.o.), Lenka Pomněnka (POMNĚNKA 21 a.s.)
Investor: CET 21 spol. s.r.o. / Zhotovitel: POMNĚNKA 21 a.s.

KATEGORIE VEŘEJNÁ ZELENÁ STŘECHA EXTENZIVNÍ

1. místo
Ekocentrum Na Pasece Zlín-Velíková
Investor: Youngster s.r.o.
Zhotovitel zelené střechy: ŽIVÁ STŘECHA s.r.o.
Autoři projektu: Architektonická studie Ing. arch. Radek Hála, projektanti Ing. Daniel Grmela, Jiří Závodný
Další zhotovitelé: stavba realizovaná svépomocí prostřednictvím dílčích dodavatelů

2.    místo
Zelená střecha na mateřské škole v Opavě
Autor projektu: Zahrady Hanyz s.r.o. / Zhotovitel: Zahrady Hanyz s.r.o.
Další zhotovitelé: GRIGAR s.r.o – realizace stavby
Investor: Statutární město Opava 

3.    místo 
Extenzivní střechy na bytových domech, Brno
Zhotovitel: STROMMY COMPANY, s.r.o.
Autorka projektu: Ing. Eva Wagnerová
Investor: Trikaya Asset Management a.s.

Cena veřejnosti / 3815 hlasů
Zelená střecha City Park Jihlava
Investor: CPI Jihlava Shopping, a.s.
Autoři projektu: Kuba & Pilař architekti s.r.o.
Zhotovitel zelené střechy: ARBORSERVIS Ing. Roman Koláčný 
Zhotovitel stavby: CEI Building a.s.

Čestné uznání 
za inovativní použití nových materiálů pro zelená souvrství na superextenzivní střeše
Zelené střechy na montovaných stavbách – Chuchle Arena Praha
Autor projektu: Ing. Josef Zapletal / Zhotovitel: Ing. Josef Zapletal
Investor: TURF Praha a.s.
Další zhotovitelé: Retex a.s. - hydroakumulační desky, SP Profil s.r.o. - hliníkové lišty, Sedum Top Solution s.r.o. - rozchodníkové koberce

Čestné uznání 
za experimentální ověření a porovnání materiálů střešního souvrství na českém trhu
Experimentální střecha ČVUT UCEEB v Buštěhradě
Autoři projektu: doc. Ing. Michal Sněhota, PhD., Ing. Jitka Marková (ČVUT v Praze), Ing. Martin Tuháček, PhD. (Metrostav a.s.)
Investor: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze (v rámci společného výzkumného projektu se společností Metrostav a.s.)
Zhotovitel: Ing. Libor Balík, ZELENÁ STŘECHA CZ

KATEGORIE RODINNÁ ZELENÁ STŘECHA


1.    místo
Biodiverzní zelená střecha v Praze
Zhotovitel: GreenVille service s.r.o./ Autoři projektu: GreenVille service s.r.o. (Ing. Vendulka Nesvadbová)

2.    místo
Šikmá a plochá střecha v Nezbavěticích
Autor projektu: LIKO-S, a.s./ Zhotovitel: LIKO-S, a.s.

3.    místo
Extenzivní střechy a pěstební střešní zahrada v Lukách nad Jihlavou 
Zhotovitel: Ekrost s.r.o.
Autoři projektu: Ing. Milan Pelikán a Ing. arch. Karel Rosecký


Čestné uznání 
za osobní tvůrčí přístup majitelky k využití střešního prostoru pro zeleň i umění
Soubor extenzivních a intenzivních střech v Bílovicích nad Svitavou
Investorka: Helena Řezníčková
Autorka projektu: Ing. Jana Kotoučková
Zhotovitel: Ing. Jana Kotoučková, Ekoinfocentrum ZO ČSOP
Další zhotovitelé: Ing. Libor Balík – dodání izolací, substrátu a rozchodníků

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.