Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti
  1. Domů
  2. Registrace

Přihláška do Svazu zakládání a údržby zeleně (zkratka SZÚZ) a jeho odborné sekce Zelené střechy (zkratka ZeS)

Údaje pro přihlášení
Pomocí těchto údajů se přihlásíte do našich klientských sekcí.
Firemní údaje
Statutární zástupce
Typ členství
Individuálním (též řádným) členem se mohou stát právnické nebo fyzické osoby, které realizují nebo projektují zeleň na konstrukcích a mají sídlo na území ČR nebo SR.
Přidruženým členem se mohou stát instituce a organizace, které nemají podnikatelský charakter, mají o členství zájem a jejichž členství bude sekci ku prospěchu – např. školy, výzkumná pracoviště apod.
Mimořádným členem se může stát právnická nebo fyzická osoba, která splňuje podmínky individuálího člena sekce a má sídlo mimo území ČR a SR.
Obchodním členem se mohou stát firmy, které vyrábějí nebo dodávají materiály, výrobky a služby pro realizaci zeleně na konstrukcích.
Ochrana osobních údajů
Více o ochraně osobních údajů
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.