prekryti
  1. Domů
  2. Jednotlivé stránky
  3. Novinky

 Tisková zpráva ke stažení 

Pavilon z EXPA nebo luční květiny na vodojemu. Odborná porota ocenila Zelené střechy roku 2020
Praha, 10. září 2020 

Už posedmé vybírala odborná porota Zelenou střechu roku. Letos z rekordních jednadvaceti přihlášených děl. Kategorii Veřejná zelená střecha ovládla polyfunkční budova v areálu společnosti KOMA MODULAR ve Vizovicích, která původně tvořila český pavilon na světové výstavě EXPO 2015. Stříbrné medaile putují do Prahy za střechu Paláce Špork v historickém centru a střechu na garážích u kanceláří ateliéru Jakub Cigler Architekti. Bronzem se pyšní veřejný park na podzemních garážích Office parku Vlněna v Brně. 
V rámci sedmého ročníku soutěže, kterou vyhlašuje Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, ocenili hodnotitelé i střechy na rodinných domech a svého favorita vybrala také veřejnost.  

O obsazení stupňů vítězů rozhodlo pět členů odborné poroty, kteří si přihlášená díla prohlédli ve dnech 16.–18. června. Na vítězné střeše polyfunkční administrativní budovy v areálu společnosti KOMA MODULAR ve Vizovicích ocenili vysokou úroveň architektonického řešení i užitnou hodnotu s relaxační funkcí. Střecha vyrostla na budově, která vznikla přesunutím oceněného modulárního pavilonu České republiky na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně. „Teď slouží jako administrativní a výstavní centrum a zahrada na střeše jako klidová a prezentační zóna firmy. Takové řešení přibližuje veřejnosti možnosti uplatnění zelených střech i na lehkých montovaných objektech,“ vysvětlil předseda odborné poroty, krajinářský architekt Samuel Burian. 
Pobytová střecha na městském Paláci Špork v Praze nadchla porotu realizací v památkově chráněné zóně historického centra a uplatněním recyklovaných stavebních materiálů. O druhé místo se projekt podělil s rekonstruovanou zelenou střechou na garážích bytového domu v Praze 4. „Projekční kancelář Jakub Cigler Architekti uspěla mimo jiné díky kombinaci suchomilných i na údržbu náročnějších typů zeleně včetně okrasných keřů s jedlými plody,“ doplnil Burian. Třetí místo si za plně funkční pobytovou a veřejnosti přístupnou zelenou střechu odneslo dílo na podzemních garážích Office Parku Vlněna v Brně. 
Svého favorita si mohla zvolit také veřejnost. Soutěžící díla totiž od června do srpna zápolila o přízeň lidí na webu www.zelenastrechroku.cz. Cenu veřejnosti si díky 10 863 hlasům odnesla střešní zelená terasa na nástavbě bytového domu v centru Brna, která kombinuje trávník, odpočinkové části s dřevěnými prkny a stylizovanou japonskou zahradu. „Velmi nás těší zájem veřejnosti, který letos opět překonal čísla předchozích ročníků. Stejně tak počet přihlášených děl a rostoucí kvalita jejich provedení ukazuje, že si zelené střechy upevňují místo mezi stavitelskými řešeními, a to nejen v Praze, ale i na venkově napříč celou republikou,“ pochvaluje si Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně, který soutěž vyhlašuje. 
Výjimečným dílem byla vertikální zelená fasáda na dostavbě sídla ombudsmana v Brně s průkopnickou technologií, která dokazuje, že i v České republice lze budovat zelené fasády s předpokladem dlouhodobé udržitelnosti. 

Porota vybírala to nejlepší také ze šesti zelených střech na rodinných domech. Zvítězila střecha na podzemních garážích u bytového domu v Brně-Židenicích následovaná střechou s proměnlivým sklonem posázenou rozchodníky ve Lhotě u Malenovic a barevnými travinami na šikmé sedlové střeše ve Střílkách na Kroměřížsku. Stejně jako u veřejných staveb hodnotili porotci zejména přínos pro životní prostředí, udržitelnost projektů nebo inovativnost řešení. 
Mezi přihlášená díla rozdali hodnotitelé i čtyři čestná uznání. Dvakrát – v Praze a ve Slavkově u Brna – za využití odpadních vod pro zavlažování zelené střechy. Firmu ACRE ocenili za pilotní projekt zelené střechy na vodojemu v Praze 9, který ukazuje, jak do budoucna zvyšovat biodiverzitu velkoměsta.  


Bližší informace, fotografie: Ing. Jana Šimečková, ředitelka SZÚZ, Tel.: +420 777 581 544, 
e-mail: simeckova@szuz.cz
www.zelenestrechy.info, Sledujte nás na Facebooku

Podrobné informace o soutěžních dílech včetně fotografiií najdete na www.zelenastrecharoku.cz

CENA VEŘEJNOSTI
Střešní zelená terasa na nástavbě bytového domu v Brně
Autor projektu, realizace, investor: Ing. arch. Michal Kristen

Zelená fasáda roku 2020 - Vertikální fasáda na dostavbě KVOP
Mimořádná cena za architektonicky zdařilou vertikální zahradu příznivě ovlivňující biodiverzitu a mikroklima s průkopnickou technologií dokládající možnost realizovat funkční vertikální zahrady s předpokladem dlouhodobé udržitelnosti v podmínkách ČR a za příkladné hospodaření s dešťovou vodou.
Investor: Kancelář veřejného ochránce práv
Autor projektu přístavby: Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - LD projekt, s.r.o.
Autor projektu zelené fasády: Ing. Jana Vrbasová
Zhotovitel a přihlašovatel: Ing. Jiří Vrbas
Další zhotovitelé: Bořivoj Tomeček – závlaha, LACI CZ s.r.o. - technické prvky

Kategorie Veřejná zelená střecha
1. místo
Polyfunkční administrativní budova v areálu společnosti KOMA MODULAR – EXPO pavilon 2015
Zhotovitel a přihlašovatel: KAHIM stavby s.r.o.
Investor: KOMA MODULAR s.r.o.
Autoři projektu budovy: CHYBIK+KRISTOF AA 
Umělecká díla: Lukáše Rittstein
Autoři projektu zelené střechy: Ing. Zdeněk Sendler, Ing. Radka Táborová
Další zhotovitelé: Pozemní stavitelství Zlín a.s.

2. místo
Naše střecha – Jakub Cigler Architekti 
Autor projektu: Jakub Cigler Architekti, a.s.
Investor a přihlašovatel: Jakub Cigler Architekti, a.s.
Zhotovitel: Zahradní Architektura Kurz s.r.o.
Další zhotovitelé: ACRE, spol. s r.o. - dodavatel vegetačního souvrství (substrátu, vododržné vrstvy)

2. místo
Palác Špork
Autoři projektu: Fiala+Nemec s.r.o.
Investor: SEBRE, a.s.
Zhotovitel: Hinton, a.s.
Další zhotovitelé: ROSTETO s.r.o. (návrh a realizace zeleně), Zahradni Architektura Kurz s.r.o. (realizace zelené střechy), ALTECH, spol. s r.o. (lehký obvodový plášť), TPB STEEL, spol. s r.o. (zábradlí a kovové prvky na střeše) 


3. místo
Office park Vlněna
Autor projektu: Studio Arch, Lodewijk Baljon, CTP Invest, spol. s r.o.
Investor, zhotovitel a přihlašovatel: CTP Invest, spol. s r.o.

Čestné uznání
Vegetační extenzivní šikmá střecha
Za začlenění zelené střechy do systému využití odpadní vody pro zálivku
Autor projektu: Ing. Tomáš Gabriel
Investor, zhotovitel a přihlašovatel: Gabriel s.r.o.

Čestné uznání
Výrobní hala LIKO-Vo
Čestné uznání za začlenění zelené střechy do systému využití odpadní vody pro zavlažování
Autor projektu: Fránek Architects s r.o.
Investor, zhotovitel a přihlašovatel: LIKO-S a.s.

Čestné uznání
Zelená střecha vodojemu z lučních květin
Čestné uznání firmě ACRE za realizaci významného pilotního projektu střechy technického objektu využité pro zvýšení biodiverzity velkoměsta
Autor projektu: ACRE, spol. s r.o.
Investor: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Zhotovitel a přihlašovatel: ACRE, spol. s r.o.
Další zhotovitelé: Gabriel s.r.o. - provedení hydroosevu, Planta naturalis a Agrostis Trávníky, s.r.o. - dodavatelé osiva.

Čestné uznání 
firmě Ing. Josef Zapletal – Zahrady Zapletal 
za inovativní přístup při realizaci vegetačních vrstev na zelených střechách 
ZET.office Nová Zbrojovka a rezidence Live In v Brně
Další dodavatelé: RETEX a.s. (AQUADESK), SP PROFIL s.r.o. (hliníkové profily)


Kategorie Rodinná zelená střecha

1.    místo 
Terasa na podzemních garážích Brno-Židenice
Autoři projektu: Ing. Andrea Večeřová, Ing. Vít Ondráček
Zhotovitel a přihlašovatel: Ing. Vít Ondráček    

2.    místo 
Extenzivní zelená střecha ve Lhotě u Malenovic
Autoři projektu: Ing. arch. Jan Rosík
Zhotovitel a přihlašovatel: Ekrost s.r.o.

3.    místo 
Minimalistická šikmá extenzivní střecha ve Střílkách
Autoři projektu: Ing. arch. Dalibor Borák
Zhotovitel a přihlašovatel: GreenVille service s.r.o.    

Speciální cena 
Zelené střechy v Lese přátelství         
Za originální uplatnění zelené střechy a otevření soukromého pozemku k propagaci (nejen) zelených střech
Autoři projektu: příroda a Ing. Barbora Eismanová a Ing. Jakub Marek
Investor, zhotovitel a přihlašovatel: Zahradní architektura Martinov s.r.o.
Další zhotovitelé: přátelé a kamarádi

Odborná porota soutěže Zelená střecha roku
Díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná představenstvem Svazu zakládání a údržby zeleně na návrh rady sekce Zelené střechy. Své členy do poroty nominuje vyhlašovatel a partneři soutěže Zelená střecha roku 2020 z řad nezávislých odborníků. 

Ing. Samuel Burian: spoluautor dokumentu Vegetační souvrství – „Standardy pro navrhování, provádění 
a údržbu zelených střech“. Autorizovaný krajinářský architekt, znalec zapsaný u Krajského soudu v Praze pro obory ekonomika (oceňování ekologické újmy) a ochrana přírody (dendrologie, bezpečnostní diagnostika stromů).

Ing. Eduard Chvosta: Pracoval dvacet let v Botanické zahradě hl. m. Prahy na pozici šéfzahradníka a náměstka pro rozvoj a koncepci. Od roku 2018 je zástupcem ředitele pro zahradnické obory na SOŠ Jarov a vedoucí detašovaného pracoviště pro výuku praxe zahradnických oborů. Příznivec přírodě blízkých řešení, moderních technologií a trvale udržitelných řešení s nízkými vstupními a výstupními „energiemi“.

Ing. Jakub Hrbek: ředitel Sekce řízení národních programů, Státní fond životního prostředí ČR. 
Ve své pozici je zodpovědný za řízení všech národních programů včetně programu Nová zelená úsporám, Národního programu životní prostředí a nově vznikajícího Modernizačního fondu. 

Ing. arch. Marcela Kubů: výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace, kde se věnuje vzdělávání 
v oblasti zateplování, ochraně zájmů spotřebitelů na českém trhu, tvorbě právních předpisů a technických norem nebo také prosazení a nastavení dotačních titulů podporujících zateplení domů.

Ing. Eva Neudertová (nominace České rady pro šetrné budovy), Green business manažer v developerské společnosti Skanska Reality, kde je odpovědná za rozvoj udržitelnosti nejen na rezidenčních projektech, ale 
i v rámci změny způsobu práce společnosti, což v praxi znamená například implementaci nízkouhlíkové politiky do činnosti i produktu firmy a celého dodavatelského řetězce. 
 

Mezinárodní konference

Zelené střechy - vize budoucnosti, 10.9.2020, Praha

Pozvánka [pdf formát]
Registrace účastníků  / Registration / Kapacita je naplněna. Evidujeme vás jako náhradníka.

Vložné: 1 650Kč + 21%DPH
              1 100Kč + 21%DPH - členové SZÚZ a jeho odborných sekcí

Cena zahrnuje odborný program, simultánní tlumočení do českého jazyka, coffeebreak, oběd.

  

 

 

Letos poprvé se slaví Světový den zelených střech, který stanovili organizátoři z Evropské federace EFB na 6. června. Tímto videospotem se k němu připojujeme. Představuje v něm úspěšné projekty ozelenění střech budov a o benefitech zelených střech v něm mluví ti, kteří zelené střechy využívají nebo o jejich výstavbě na svých budovách rozhodli.

 

Uvidíte střechy na administrativních budovách sloužící jako jídelna pro zaměstnance, jednací místnosti i místa setkávání, střešní učebnu na základní škole a zelenou střechu na podzemním parkovišti vytvářející městský parter. Jako místo natáčení jsme vybrali Brno, protože je průkopníkem v přidělování dotací na zakládání zelených střech díky programu Zeleň střechám. V Brně a okolí se začínají střechy pěkně zelenat a my doufáme, že těch pokrytých vegetací bude rok od roku přibývat nejen u nás, ale na celém světě.


Videospot je součástí projektu Zelené střechy – vize budoucnosti, který podpořilo Ministerstvo životního prostředí v grantovém programu pro neziskové organizace.

 
 

Zelené stavitelství je nastupujícím trendem jak v České republice tak i celosvětově. Toto poměrně mladé odvětví pravidelně přitahuje pozornost médií, veřejné správy, výzkumu i firem, přičemž je o něm dostupné jen malé množství přesných informací. Výsledkem tohoto průzkumu probíhajícího v mnoha dalších evropských zemích budou přesná data o stavu trhu, podpoře zelených střech i fasád a informace o budoucích trendech - data, která poslouží jako důležitý podklad pro rozhodování o tom, jak "zelené" naše budovy a města v budoucnu budou.


Průzkum je společnou iniciativou Evropské federace asociací zelených střech a fasád (EFB), rakouské inovační laboratoře GrünStattGrau a české odborné sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně. Jeho vyplnění Vám zabere přibližně 15 minut. Předem mnohokrát děkujeme za Váš čas.


Pro účast klikněte na odkaz https://survey.greenmarketreport.eu/index.php/767293?lang=cs
 


Výsledky letošního ročníku najdete na stránkách www.zelenastrecharoku.cz

Zde si můžete stáhnout tiskovou zprávu k oceněným dílům.

 

Odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně vyhlašuje 7. ročník soutěže Zelená střecha roku.

 

Seznamte se prosím se soutěžními pravidly: SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA  

Zde si můžete stáhnou přihlášku: PŘIHLÁŠKA [PDF, 215.07 kB] , PŘÍLOHA PŘIHLÁŠKY [PDF, 73.18 kB] 

Termíny 
Uzávěrka přihlášek do soutěže je 15. května 2020.
Přihlášená díla zhodnotí odborná porota ve dnech 16.-17. června 2020. 

Cena veřejnosti
Stejně jako v loňském roce může hlasovat veřejnost. Všechna přihlášení díla budou uveřejněna  na www.zelenastrecharoku.cz a každý bude mít možnost si v termínu od 1. června do 31. srpna 2020 vybrat svého favorita.

Vyhlášení výsledků soutěže
Výsledky soutěže budou vyhlášeny 10. září 2020 u příležitosti mezinárodní konference „Zelené střechy - vize budoucnosti“ v Praze. Konferenci pořádáme jako součást Landscape festivalu 2020.

 

PROČ SOUTĚŽ ZELENÁ STŘECHA ROKU?

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí jako součásti udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

„Vyžeň přírodu dveřmi, a polezeš za ní oknem“, píše Karel Čapek ve fejetonu Návrat k přírodě. V současnosti každý týden vyženeme z měst, obcí a krajiny hektary trávníků, luk, keře, stromy a na jejich místech postavíme domy, skladiště, nákupní centra, silnice…

Jednou z možností, jak přírodu do měst i krajiny vrátit, je ozeleňování střech. Právě proto vznikla soutěž Zelená střecha roku. Její ambicí je seznámit veřejnost s možností ozeleňování střech budov a jiných stavebních konstrukcí jako součástí udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel.

PROČ SE DO SOUTĚŽE ZAPOJIT?

Cílem soutěže je nejenom upozornit na možnost ozeleňování střech, ale především ukázat, že i v České republice je řada osvícených investorů, kteří na svých objektech chtějí zelené střechy, schopných projektantů, kteří je umí navrhnout a kvalitních firem, které umí zelené střechy vybudovat.

 

CO PŘINÁŠÍ ÚČAST V SOUTĚŽI ZELENÁ STŘECHA ROKU?

Mediální pozornost
Zelená střecha roku je mediálně sledovaná soutěž. Oceněná díla jsou publikována v časopisech (Tepelná ochrana budov,Inspirace, Střechy-fasády-izolace, ASB) na webových stránkách (www.zelenestrechy.info, www.esb-magazin.cz), sociálních sítích, v rozhlase a televizi. 

Záštitu profesionálů
Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, která soutěž Zelená střecha roku pořádá od roku 2014, je profesním svazem sdružujícím odborníky. Také porota soutěže, která přihlášená díla navštíví a zhodnotí, je tvořena odborníky v oblasti projektování a realizaci vegetačního souvrství zelených střech.

Pozitivní image
Společensky odpovědný přístup k životnímu prostředí dnes vzbuzuje respekt.  Soukromé domy se zelenými střechami svědčí o odpovědnosti majitele, bytové domy s obytnými terasami a ozeleněnými střechami jsou první, o které je zájem.  Firemní prostory, kde mohou zaměstnanci o přestávce vyjít na zelenou střechu či terasu, mohou přitahovat pozornost nejen veřejnosti, ale také budoucích zaměstnanců. Lidé totiž chtějí trávit pracovní čas tam, kde se cítí příjemně. Podzemní garáže, na kterých jsou plochy zeleně, zlepšují image měst i obcí.

Certifikát kvality
Odborná porota udělí certifikáty kvality všem dodavatelům přihlášených děl, které budou provedeny v souladu s dokumentem „Standardy pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech“, který vydala odborná sekce Zelené střechy v roce 2016. Tento certifikát kvality mohou firmy využít pro svoje reference.

Užitečné kontakty
Při vyhlašování výsledků soutěže se setkají investoři, projektanti a dodavatelé z různých míst republiky i různé specializace. Získané kontakty je možné využít při dalších investorských, projekčních či dodavatelských aktivitách.

 

KDO SOUTĚŽ HODNOTÍ?

Díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná představenstvem Svazu zakládání a údržby zeleně na návrh rady sekce Zelené střechy. 
Své členy do poroty nominuje vyhlašovatel a partneři soutěže Zelená střecha roku 2020 z řad nezávislých odborníků, a to tyto instituce:

 

Zveme všchny zájemce na seminář věnovaný vegetačnímu souvrství zelených střech. Akce se koná v rámci projektu „Zelené střechy – šance pro Prahu“ podpořený Magistrátem Hlavního města Prahy. Více informací již brzy.

ZELENÉ STŘECHY JAKO SOUČÁST ZELENÉ INFRASTRUKTURY SÍDEL
Odborný seminář je součástí projektu Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel podporovaného Ministerstvem životního prostředí.
Seminář poskytne ucelené základní informace o výstavbě zelených střech. Je určen pro představitele státní správy a samosprávy, architekty, projektanty staveb, stavební a zahradnické firmy, studenty. Reaguje na vzrůstající zájem o zelené střechy a má přispět k tomu, aby se jejich budování stalo standardním, odpovědným řešením pro každou nově budovanou, případně i stávající budovu, pokud to její statické řešení umožní.

KDY? 22. listopadu 2019 (9.30–13.30 hod, registrace 9.15)
KDE?  Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město


PROGRAM
Funkce a působení zelených střech, druhy a typy zelených střech
Požadavky na stavbu a projekt, nejčastější vady a chyby
(přednášející Ing. Jitka Dostalová, předsedkyně Rady sekce zelených střech)

Vegetační souvrství: definice, vlastnosti a požadavky na jednotlivé vrstvy
(přednášející Ing. Jiří Mrtka, člen Rady sekce Zelené střechy)

Výběr rostlin, výsadba a výsev, dokončovací péče
(přednášející Ing. Petr Halama, předseda představenstva Svazu zakládání a údržby zeleně)

Způsoby podpory výstavby zelených střech v ČR a zahraničí, zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu
(přednášející Ing. Pavel Dostal, místopředseda mezinárodní organizace European Federation of Green Roof Associations – EFB)

Zelená střecha roku – příklady úspěšně realizovaných zelených střech v ČR
(přednášející Ing. Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně)


VLOŽNÉ:
480 Kč + DPH, členové SZÚZ a studenti 280 Kč + DPH

REGISTRACE:
Registrovat se je možné na tomto odkaze do 4.11.2019. Počet míst je omezen.

POZVÁNKA [ PDF soubor ]

Akce je podporována Ministerstvem životního prostředí v rámci projektu Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel.

ZELENÉ STŘECHY JAKO SOUČÁST ZELENÉ INFRASTRUKTURY SÍDEL

Odborný seminář je součástí projektu Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel podporovaného Ministerstvem životního prostředí.
Seminář poskytne ucelené základní informace o výstavbě zelených střech. Je určen pro představitele státní správy a samosprávy, architekty, projektanty staveb, stavební a zahradnické firmy, studenty. Reaguje na vzrůstající zájem o zelené střechy a má přispět k tomu, aby se jejich budování stalo standardním, odpovědným řešením pro každou nově budovanou, případně i stávající budovu, pokud to její statické řešení umožní.

KDY? 14. listopadu 2019 (9.30–13.30 hod, registrace 9.15)
KDE?  Radnice města Ostravy, Prokešová nám. 8, místnost č. 406

PROGRAM

Funkce a působení zelených střech, druhy a typy zelených střech
Požadavky na stavbu a projekt, nejčastější vady a chyby

(přednášející Ing. Jitka Dostalová, předsedkyně Rady sekce zelených střech)

Vegetační souvrství: definice, vlastnosti a požadavky na jednotlivé vrstvy
(přednášející Ing. Jiří Mrtka, člen Rady sekce Zelené střechy)

Výběr rostlin, výsadba a výsev, dokončovací péče
(přednášející Ing. Petr Halama, předseda představenstva Svazu zakládání a údržby zeleně)

Způsoby podpory výstavby zelených střech v ČR a zahraničí, zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu
(přednášející Ing. Pavel Dostal, místopředseda mezinárodní organizace European Federation of Green Roof Associations – EFB)

Zelená střecha roku – příklady úspěšně realizovaných zelených střech v ČR
(přednášející Ing. Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně)
 

VLOŽNÉ:

480 Kč + DPH, členové SZÚZ a studenti 280 Kč + DPH

REGISTRACE:

Registrovat se je možné na tomto odkaze do 31.10.2019. Počet míst je omezen.

POZVÁNKA [ PDF soubor ]

Akce je podporována Ministerstvem životního prostředí v rámci projektu Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel.

ZELENÉ STŘECHY JAKO SOUČÁST ZELENÉ INFRASTRUKTURY SÍDEL

Odborný seminář je součástí projektu Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel podporovaného Ministerstvem životního prostředí.
Seminář poskytne ucelené základní informace o výstavbě zelených střech. Je určen pro představitele státní správy a samosprávy, architekty, projektanty staveb, stavební a zahradnické firmy, studenty. Reaguje na vzrůstající zájem o zelené střechy a má přispět k tomu, aby se jejich budování stalo standardním, odpovědným řešením pro každou nově budovanou, případně i stávající budovu, pokud to její statické řešení umožní.

KDY? 12. listopadu 2019 (9.30–13.30 hod, registrace 9.15)
KDE? Otevřená zahrada Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno

PROGRAM

Funkce a působení zelených střech, druhy a typy zelených střech
Požadavky na stavbu a projekt, nejčastější vady a chyby

(přednášející Ing. Jitka Dostalová, předsedkyně Rady sekce zelených střech)

Vegetační souvrství: definice, vlastnosti a požadavky na jednotlivé vrstvy
(přednášející Ing. Jiří Mrtka, člen Rady sekce Zelené střechy)

Výběr rostlin, výsadba a výsev, dokončovací péče
(přednášející Ing. Petr Halama, předseda představenstva Svazu zakládání a údržby zeleně)

Způsoby podpory výstavby zelených střech v ČR a zahraničí, zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu
(přednášející Ing. Pavel Dostal, místopředseda mezinárodní organizace European Federation of Green Roof Associations – EFB)

Zelená střecha roku – příklady úspěšně realizovaných zelených střech v ČR
(přednášející Ing. Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně)
 

VLOŽNÉ:

480 Kč + DPH, členové SZÚZ a studenti 280 Kč + DPH

REGISTRACE:

Registrovat se je možné na tomto odkaze do 31.10.2019. Počet míst je omezen.

POZVÁNKA [ PDF soubor ]

Akce je podporována Ministerstvem životního prostředí v rámci projektu Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel.

 

Tisková zpráva ke stažení: TZ Plocha zelených střech se v roce 2018 opět zvětšila [Word]

 

Plocha zelených střech se v roce 2018 opět zvětšila

Brno, 23. srpna 2019: Zelené střechy 2018 – zpráva o trhu


Jako v předchozích letech, i v letošním roce zjišťovala odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) celkovou výměru zelených střech zrealizovaných na území České republiky. Měření proběhlo na základě množství dodaného střešního substrátu, který je klíčovým komponentem vegetačních střech. Celková plocha zrealizovaných zelených střech za rok 2018 v České republice činila přibližně 247 000 m2, což odpovídá 5,5násobku plochy Václavského náměstí, či 9 km dlouhému úseku dálnice nebo 23 fotbalovým hřištím. Oproti roku 2017, kdy přírůstek plochy zelených střech činil 195 000 m², se jedná o meziroční nárůst o více než čtvrtinu. 
 
Extenzivních zelených střech bylo v roce 2018 zrealizováno 194 000 m2 a představovaly tedy 77 % všech vegetačních střech. Intenzivních zelených střech přibylo 53 000 m2, což odpovídá 23 % celku. Tento poměr se ve srovnání s předchozím rokem nezměnil. Hlavními důvody pro větší zastoupení extenzivních zelených střech zůstávají nižší pořizovací náklady, nižší náklady na údržbu a minimální potřeba dodatečné závlahy. 

Kvůli rozšiřování měst ubývá zelených ploch, které přirozeně čistí vzduch, zachytávají srážkovou vodu a zvyšují vlhkost svého okolí. Mnoho staveb tento problém s nedostatkem zeleně řeší střešními zahradami a zelenými střechami, které účinně napomáhají bojovat proti suchu zachytáváním srážkové vody a jejím navracením zpět do okolí pomocí listové plochy zeleně. Od roku 1987 společnost Rašelina, tehdy ještě jako národní podnik, začala jako první v Československu s výrobou střešních substrátů. Objem produkce těchto speciálních substrátů stále roste a s tím i neustálý vývoj nových receptur. Ing. Petra Máslová Dvořáková, Rašelina

Firmy zabývající se realizacemi zelených střech jsou nejčastěji drobní podnikatelé a malé a střední firmy. Mezi výrobci materiálů pro zelené střechy je zastoupena celá škála velikostí firem: drobní specializovaní podnikatelé, malé a středně velké výrobny i nadnárodní dodavatelé ze zahraničí. Obor zelených střech v roce 2018 zaměstnával 390 pracovníků na pracovních pozicích souvisejících s návrhem, přípravou, realizací, údržbou a na pracovních místech u dodavatelů (výroba, prodej, zákaznická podpora, …). Celkový obrat českého odvětví zelených střech v roce 2018 činil 414 mil. Kč, což představuje růst 24,3 % oproti předchozímu roku. Pro srovnání lze uvést, že v témže roce rostla stavební produkce o 8,4 % (ČSÚ, 2019). Odvětví zelených střech tedy rostlo třikrát rychleji.


Rychlý růst oboru vegetačních střech je dán především těmito faktory:


Naše substráty jsou složeny z čistě přírodních materiálů lávy a pemzy, které jsou odolné proti mrazovému zvětrávání a rostliny do nich velmi ochotně koření. Díky více než 30tiletým zkušenostem je Vulkatec důvěryhodným partnerem v oblasti zakládání zelených střech. Speciální výkonné turbolifty s kompresory umožňují elegantní vyfoukání substrátů na střechu i v případě vícepatrových budov.  Zbyněk Slezáček, Vulkatec 


Pozitivní změnou od loňského měření je vývoj ve veřejném sektoru, kdy v roce 2017 připadalo na jednu veřejnou zakázku se zelenou střechou devět zakázek pro soukromého investora. V roce 2018 už byl poměr jen sedm soukromých zakázek na jednu veřejnou. Typickými objekty, na nichž jsou zelené střechy navrhovány, jsou školy, mateřské školky, knihovny, nemocnice, domovy důchodců a další. Veřejný sektor si tak čím dál více uvědomuje svou roli jakožto toho, kdo může jít obyvatelům příkladem v realizaci ekologicky hodnotného opatření. Překážkou v sektoru veřejných zakázek však zůstává složitá administrativa, která v kombinaci se silnou tržní poptávkou vede k odlivu firem směrem k soukromému sektoru, sníženému zájmu o veřejné zakázky a leckdy k neodborné realizaci. 


Myslím, že za poslední roky se zájem ve veřejném sektoru výrazně zvýšil. Přisuzuji to větší informovanosti veřejnosti i trendu doby, kdy se člověk snaží více myslet na ochranu přírody a prostředí, ve kterém vlastně žije. Určitě je to i díky osvětě a podpoře SZÚZ.  Zbyněk Ptáček, BB Com 


Trendy
V nadcházejícím období lze očekávat větší využívání zelených střech pro účely hospodaření s dešťovou vodou na pozemku, které stavebníkovi ukládá zákon. Zelené střechy mohou na povrchu zadržet a vrátit do ovzduší až 99 % srážkové vody, v čemž tkví jejich výhoda oproti jiným způsobům hospodaření s dešťovou vodou. V tomto ohledu nicméně neexistuje jednotná legislativní úprava nebo metodický pokyn, který by usnadnil jednání stavebníka s příslušnými úřady. Jako motivační nástroj pro širší využití zelených střech v komerčním sektoru se pak nabízí snížení poplatku za odvod dešťové vody pro objekty s vegetačními střechami, které je v západních zemích běžné. Tento nástroj je v ČR používán zatím jen místy a nesystematicky.

Se zvýšenou informovaností veřejné správy se bude prohlubovat i podpora zelených střech ve městech. Dotační program v Brně, v jehož rámci je pro zelené střechy alokováno 20 milionů korun, ukazuje jednu z možných cest. Některá další města obdobná opatření připravují.

Nastupujícím trendem je využívání zelených střech jako kompenzačního opatření nejen na území městských brownfieldů. Vegetační střechy tak stavebníkovi mohou umožnit zastavět větší plochu pozemku při navrácení zeleně na střechy budov. Tento postup se již dříve osvědčil při renovaci německých původně vojenských brownfieldů nebo londýnských post-industriálních brownfieldů. Jako v případě hospodaření se srážkovou vodou, i zde je potřeba větší pozornosti a spolupráce veřejné správy.

ZA SPOLUPRÁCI PŘI MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ZELENÝCH STŘECH PATŘÍ PODĚKOVÁNÍ FIRMÁM BB COM S.R.O., AGRO CS, RAŠELINA A.S., VULKATEC RIEBENSAHM GMBH, OPTIGRÜN A SEDUMTOP SOLUTION.

UŽITEČNÉ ODKAZY:
Informační portál https://www.zelenestrechy.info/
Publikace ZPŮSOBY SYSTÉMOVÉ PODPORY VÝSTAVBY ZELENÝCH STŘECH ke stažení
SOUTĚŽ ZELENÁ STŘECHA ROKU http://www.zelenastrecharoku.cz/ 

KONTAKTY:
Ing. Jana Šimečková, ředitelka
Svaz zakládání a údržby zeleně
Údolní 33, 602 00 Brno
mail: info@szuz.cz, mobil: +420 777 581 544, www.szuz.cz

Ing. Pavel Dostal
jednatel GreenVille & vicepresident European Federation of Green Roof and Wall Associations
mail: pavel@greenville.cz, mobil: +420 607 181 188

 


 

Polská Asociace zelených střech pořádá u příležitosti desetiletého výročí svého vzniku ve dnech 19.-21. září ve Wroclavi mezinárodní konferenci, která se bude zabývat současným stavem, problémy a možnostmi tzv. „zelené infrastruktury“ v moderních městech. 

Témata konference:

• Adaptace měst na klimatické změny
• Zeleň v interiérech
• Hospodaření s dešťovou vodou
• Prostorové a estetické aspekty
• Zákony a normy
• Projekty a realizace

Konference je vedena v angličtině.

Více informací na stránkách akce: https://konferencja.psdz.pl/en/conference/
 

 


 

Na níže uvedených stránkách najdete podrobné informace k dotačnímu titulu, který podporuje výstavbu zelených střech na území města Brna.

http://www.ekodotace.brno.cz

Zveme Vás na odbornou konferenci věnovanou zeleným střechám ve městech, příkladům jejich využití i nástrojům pro podporu jejich výstavby. Těšit se můžete na ukázky realizací od nás i ze zahraničí.

Co: Konference ZELENÉ STŘECHY JAKO SOUČÁST ZELENÉ INFRASTRUKTURY SÍDEL
Termín konání: 20.6.2019
Místo konání: Ostrava- Dolní Vítkovice, Svět techniky
Termín pro registraci: do 31.5.2019
Vložné:  1 450,-Kč + 21% DPH
               1 050,-Kč + 21% DPH členové SZÚZ, studenti do věku 26 let

Zelené střechy patří mezi tzv. přírodě blízká opatření využívající zelenou a modrou infrastrukturu. Svou nezastupitelnou roli mají především v hustě zastavěných územích měst, kde se nachází minimum zeleně. Chybějící zeleň dokážou vhodně nahradit. Vegetace zelené střechy mimo jiné zadržuje vodu, má tepelně izolační funkci, čímž se snižují náklady na chlazení budov a v omezené míře i na jejich vytápění, ukládá CO2 a zachycuje škodlivé látky z ovzduší. Zeleň plní i estetickou funkci. Poskytováním tohoto širšího spektra přínosů se zelené střechy liší od opatření založených na šedé infrastruktuře, která mají povětšinou technickou povahu a plní pouze základní funkci. 

Hlavní téma konference: PROČ a JAK podporovat výstavbu zelených střech ve městech.

Konference je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, stavební a zahradnické firmy, developery. 
Konference a soutěž Zelená střecha roku je součástí projektu Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel podporovaného Ministerstvem životního prostředí.
 

Na závěr vyhlásíme oceněná díla v soutěži Zelená střecha roku 2019 

POZVÁNKA s podrobným programem

REGISTRACE, je možné se registrovat nejpozději do 31.5.2019

Projekt Smart & Green - On the Spot in Visegrad Cities!

Zajímáte se o chytré a zelené technologie ve městech z pohledu veřejné správy, výzkumu, NGO nebo byznysu? V projektu se můžete zúčastnit 4 studijních návštěv v Litoměřicích, Nitře (SK), Budapešti (HU) a Wroclawi (PL), kde se setkáte s místními experty i dalšími účastníky ze souvisejících oborů. Náklady účastníků na projektu jsou hrazeny!

Městské prostředí ve Visegradských zemích se rapidně mění a region zaostává v tom, jakým způsobem čelí výzvám udržitelnosti. Tyto studijní návštěvy mají za cíl prohloubit mezinárodní spolupráci mezi visegrádskými zeměmi a zajistit sdílení znalostí mezi relevantními obory tak, aby se snahy o dosažení pozitivních výsledků v regionu nedublovaly, ale doplňovaly. Studijní návštěvy se zaměří v každé zemi na jeden úspěšný příklad realizace chytrých a zelených inovací.

Jednotlivá místa konání, data a témata návštěv jsou následující:

Projekt je podpořen z prostředků International Visegrad Fund a organizujeme ho společně s CEEweb for Biodiversity, Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone a Spoločností pre záhradné a krajinnú tvorbu

Více informací najdete na stránkách akce.

 


 

EUGIC 2019

Evropská konference o zelené infrastruktuře ve městech (EUGIC) přivítá 10.-11.4.2019 v Londýně 300-400 účastníků ze sektorů veřejné správy, výzkumu, projekce a designu, neziskových organizací, investorů, ekologů a odborníků z dalších oblastí. Stejně jako minulé ročníky ve Vídni a Budapešti, i Londýn bude zábavnou, interaktivní a užitečnou konferencí pro experty v oblasti zeleně ve městech z celého světa. 

Publikace - Podpora výstavby zelených střech

Jak podporují v evropských státech výstavbu zelených střech se dozvíte z nově vydané publikace Způsoby systémový podpory výstavby zelených střech.

Zelené střechy byly v České republice dlouho vnímány spíše jako estetická než funkční záležitost. Současné problémy měst v důsledku klimatických změn a jejich působení na husté zástavby měst a jejich obyvatele však dávají zeleni na budovách nový rozměr. Nedostatečná kapacita kanalizace v době přívalových dešťů, znečištění ovzduší v důsledku zahušťování dopravy, hlučnost, ztráta biodiverzity nebo problém městských tepelných ostrovů jsou některé z výzev, pro které zelené střechy nabízejí řešení.  Rozšiřování zeleně na budovách je celosvětovým trendem. Od Číny a Singapuru přes Německo až po Kanadu jsou přírodě blízká řešení adaptace na změny klimatu preferovaným způsobem, jak pozitivně ovlivňovat koloběh vody a městské mikroklima a přispívat ke kvalitnějšímu a zdravějšímu životu ve městech.

Tato publikace na úvod pojednává o důvodech, proč by měly státy a města zakládání zelených střech podporovat, a vyčísluje nejčastěji zmiňované důvody z pohledu ekonomie prostřednictvím peněžních užitků. Následně se publikace stručně zabývá legislativními podmínkami pro zelené střechy a v další části předkládá konkrétní opatření využívaná v Evropě a ve světě, jak je možné zakládání zelených střech podporovat. Zmíněno je několik případových studií evropských měst s konkrétními programy podpory a na závěr jsou formulována doporučení pro zavádění takových programů v prostředí České republiky.

Publikace ke stažení

Publikace je součástí projektu Zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu podpořeného v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.

Na vyžádání Vám rádi zašleme publikaci i v tištěné podobě. Napište nám na mail zelenestrechy@szuz.cz.

STANDARDY

Dokument Vegetační souvrství zelených střech — STANDARDY PRO NAVRHOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A ÚDRŽBU představoval v roce 2016 první ucelený standardizující dokument pro zelené střechy v České republice. Vzhledem k tomu, že standardy slouží jako legislativní opora pro přiznání dotace na zelené střechy z programu Nová zelená úsporám (i jako opora programů na komunální úrovni), bylo nutné jej po třech letech od vydání zrevidovat a aktualizovat tak, aby odpovídal současnému stupni poznání, měnícím se klimatickým podmínkám a byl v souladu s relevantními technickými normami v ČR. Revize dokumentu byla součástí projektu Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel, podpořeného MŽP. Na revizi dokumentu se podílela dvacítka odborníku jak z praxe, tak i z akademické sféry.

Standardy ke stažení  (standardy je možné si stáhnout zdarma po vyplnění krátkého dotazníku)

Standardy ustalují terminologii zelených střech, stručně popisují jejich funkce a působení na budovu i na okolí, dělí zelené střechy podle několika kritérií a uvádějí požadavky na střešní konstrukce u různých druhů střech. Dále definují požadavky na jednotlivé vrstvy ve vegetačním souvrství zelených střech: kořenovzdorná, ochranná, drenážní, hydroakumulační, filtrační a vegetační vrstva. Vegetaci je věnována samostatná kapitola obsahující doporučení ohledně druhů, stanovištních podmínek nebo způsobu založení vegetace. Závěrečná část standardů pojednává o dokončovací údržbě, podmínkách převzetí, následné údržbě a záručních podmínkách. Standardy ucelenou formou odpovídají na otázku, co lze označit jako funkční zelenou střechu, a dávají tak odborný základ pro systémovou podporu zelených střech. 

České standardy byly při svém vývoji i aktualizaci inspirovány podobnými dokumenty z jiných evropských zemí. Nejznámějším z nich je mezinárodní odbornou veřejností uznávaná německá směrnice FLL, ve Švýcarsku představuje právní rámec pro zelené střechy norma SIA 312, v Rakousku je to zejména norma Ö-NORM B 2501, ve Velké Británii pak GRO Code. Všechny zmíněné dokumenty sloužily při tvorbě českých standardů jako kvalitativní benchmark, což českým firmám dodržujícím místní standardy dává konkurenceschopnost i v zahraničí. 

 
 

Standardy jsme v roce 2016 vydali jako součást projektu Zelené střechy-naděje pro budoucnost II. podpořeného v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Jejich aktualizovaná verze vyšla v roce 2019 jako součást projektu Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel rovněž finančně podpořeného Ministerstvem životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.